Validarea mandatului și depunerea jurământului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 82
Validarea mandatului și depunerea jurământului Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României este validat de Curtea Constituțională.

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, următorul jurământ: Jurisprudență, Doctrină (1)

"

Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!".

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Validarea alegerilor 
    Învestirea unei persoane în calitatea de șef al statului sau validarea alegerii sale se face potrivit unor anumite proceduri, cu solemnitatea necesară unui asemenea act și după un anume protocol. Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României este validat de Curtea Constituțională. În acest caz, Curtea nu face decât să constate îndeplinirea tuturor condițiilor prescrise de lege în desfășurarea activității de alegere a Președintelui. Ea este instanță de jurisdicție constituțională, ce veghează la respectarea prevederilor constituționale și la corecta lor interpretare și aplicare și, în final, confirmă rezultatele sufragiului conform art. 146 lit. f) din Constituție. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 82 din Constituție, rămas de asemenea nemodificat, ca urmare arevizuirii, articol referitor la validarea mandatului și depunerea jurământului: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Validarea alegerilor 

    Învestirea unei persoane în calitatea de șef al statului sau validarea alegerii sale se face potrivit unor anumite proceduri, cu solemnitatea necesară unui asemenea act și după un anume protocol. Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României este validat de Curtea Constituțională. În acest caz, Curtea nu face decât să constate îndeplinirea tuturor condițiilor prescrise de lege în desfășurarea activității de alegere a Președintelui. Ea este instanță de jurisdicție constituțională, ce veghează la respectarea prevederilor constituționale și la corecta lor interpretare și aplicare și, în final, confirmă rezultatele sufragiului conform art. 146 lit. f) din Constituție. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Cât privește mandatul șefului de stat, Constituția nu prevede un lucru similar, lucru firesc față de faptul că el este ales de către cetățeni la nivelul întregii țări, circumscripția electorală fiind toată țara. Art. 95 alin. (3) prevede însă că „Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Președintelui”. Din acest text rezultă clar că rechemarea din funcția de președinte al republicii opot face numai alegătorii, prin intermediul referendumului. Această posibilitate este consecința juridică araportului constituțional de reprezentare, stabilit între cetățenii români (alegători) și șeful statului, raport ce-și are baza juridică în art. 2, 81 și 95 din Constituție. Aici dreptul de demitere este rezultanta exercitării numai de către popor asuveranității naționale care-i aparține. Este adevărat că Președintele României este ales de către toți cetățenii țării cu drept de vot, iar jurământul prevăzut de art. 82 alin. (2) din Constituție este, într-o asemenea viziune, sinteza constituțională aobligațiilor ce revin șefului de stat în acest raport de reprezentare. Într-o asemenea structură aexplicațiilor științifice și aexegezei textelor se pare că nu există oincompatibilitate absolută între mandat și revocare, ca detaliu al responsabilității celor aleși. În legătură cu dreptul de revocare, desigur cu aplicare la sistemul elvețian, s-a arătat că, introdus în constituțiile cantoanelor în cursul anilor 1850-1880, nu afost utilizat, din cauza referendumului care era un mijloc suficient, și acăzut în desuetudine, nepătrunzând în dreptul federal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...