Universalitatea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Dispoziții comune -
ARTICOLUL 15
Universalitatea Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (4)

(1) Cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea. Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1)

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (127), Doctrină (7)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    b) În cadrul dreptului comun intertemporal în vigoare (art. 15 din Constituție și art. 1 C. civ..) se pune întrebarea care este soarta drepturilor potestative patrimoniale recunoscute de legea veche, dar îngrădite ori nimicite de o lege nouă. Așa de pildă, posibilitatea prevăzută de vechiul text al art. 78 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, ca după 10 ani vechime în magistratură un magistrat să poată cumpăra locuința de serviciu (ce i-a fost atribuită) poate fi concepută ca un drept potestativ patrimonial. Prin modificarea textului (conform Titlului XVII, art. I pct. 93 din Legea nr. 247/20057), acest drept a fost practic abo lit. În contextul circumscris de principiile actelor juridice și asigurării securității statice a circuitului civil, este posibil ca, anterior intrării în vigoare a legii noi, titularul unui asemenea drept să fi cerut, neîndoielnic și prin adeziune, dar în concordanță cu oferta legii, cumpărarea locuinței de serviciu (deținută ca locatar). Pe sistemul recepțiunii acceptării unei oferte, se pune întrebarea dacă, stricto sensu, s-a născut un raport juridic și, în ipoteza afirmativă, dacă legea nouă, fără a fi retroactivă, este obligată să-l respecte. 
    7 M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005. Precizăm că în urma republicării Legii nr. 303/2004 (M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005), art. 78 alin. (5) a devenit art. 79 alin. (6), evident având formularea dată prin Legea nr. 247/2005.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Recunoașterea și ocrotirea globală sau generală și specială adreptului subiectiv civil poate avea loc numai în măsura în care acesta este recunoscut printr-o normă juridică. Este indiscutabil că legea noastră fundamentală – Constituția României A se vedea, în special, art. 22-52 din Constituție.– este cea care constituie baza recunoașterii principalelor drepturi subiective civile. Astfel, în art. 15 din Constituție este consacrat principiul recunoașterii și ocrotirii de către lege adrepturilor subiective civile, după care cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Definiție. Concept 
    Titlul privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale începe firesc prin consacrarea principiului universalității drepturilor, libertăților și îndatoririlor. Este azi îndeobște admis și recunoscut faptul că drepturile și libertățile sunt universale și indivizibile. Universalitatea drepturilor și libertăților se referă atât la sfera propriu-zisă a drepturilor, cât și la titularii acestora. Sub primul aspect, ea exprimă vocația omului, a cetățeanului, pe planul realităților juridice interne ale fiecărei țări, de a beneficia de toate drepturile și libertățile. Sub cel de-al doilea aspect, universalitatea exprimă ideea că toți cetățenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi și libertăți. Desigur, aceasta este o posibilitate juridică, generală și abstractă, recunoscută de către Constituție fiecărui cetățean. Valorificarea concretă și exercițiul efectiv al acestor drepturi și libertăți sunt de asemenea garantate de Constituție, ceea ce nu poate fi interpretat decât în sensul că depinde de fiecare cetățean, de capacitățile și eforturile sale, în condițiile conferite de către ordinea constituțională, cât și de starea socială, în sensul dat de către Alexis de Tocqueville, condițiile materiale și intelectuale ale unui popor într-o anumită epocă, apropierea rezultatelor exercitării acestor drepturi. Constituția oferă atât șansele, cât și mijloacele și garanțiile juridice pentru ca cetățeanul să le poată valorifica. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Definiție. Concept 

    Titlul privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale începe firesc prin consacrarea principiului universalității drepturilor, libertăților și îndatoririlor. Este azi îndeobște admis și recunoscut faptul că drepturile și libertățile sunt universale și indivizibile. Universalitatea drepturilor și libertăților se referă atât la sfera propriu-zisă a drepturilor, cât și la titularii acestora. Sub primul aspect, ea exprimă vocația omului, a cetățeanului, pe planul realităților juridice interne ale fiecărei țări, de a beneficia de toate drepturile și libertățile. Sub cel de-al doilea aspect, universalitatea exprimă ideea că toți cetățenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi și libertăți. Desigur, aceasta este o posibilitate juridică, generală și abstractă, recunoscută de către Constituție fiecărui cetățean. Valorificarea concretă și exercițiul efectiv al acestor drepturi și libertăți sunt de asemenea garantate de Constituție, ceea ce nu poate fi interpretat decât în sensul că depinde de fiecare cetățean, de capacitățile și eforturile sale, în condițiile conferite de către ordinea constituțională, cât și de starea socială, în sensul dat de către Alexis de Tocqueville, condițiile materiale și intelectuale ale unui popor într-o anumită epocă, apropierea rezultatelor exercitării acestor drepturi. Constituția oferă atât șansele, cât și mijloacele și garanțiile juridice pentru ca cetățeanul să le poată valorifica. [ Mai mult... ] 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    b) În cadrul dreptului comun intertemporal în vigoare (art. 15 din Constituție și art. 1 C. civ..) se pune întrebarea care este soarta drepturilor potestative patrimoniale recunoscute de legea veche, dar îngrădite ori nimicite de o lege nouă. Așa de pildă, posibilitatea prevăzută de vechiul text al art. 78 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, ca după 10 ani vechime în magistratură un magistrat să poată cumpăra locuința de serviciu (ce i-a fost atribuită) poate fi concepută ca un drept potestativ patrimonial. Prin modificarea textului (conform Titlului XVII, art. I pct. 93 din Legea nr. 247/20057), acest drept a fost practic abo lit. În contextul circumscris de principiile actelor juridice și asigurării securității statice a circuitului civil, este posibil ca, anterior intrării în vigoare a legii noi, titularul unui asemenea drept să fi cerut, neîndoielnic și prin adeziune, dar în concordanță cu oferta legii, cumpărarea locuinței de serviciu (deținută ca locatar). Pe sistemul recepțiunii acceptării unei oferte, se pune întrebarea dacă, stricto sensu, s-a născut un raport juridic și, în ipoteza afirmativă, dacă legea nouă, fără a fi retroactivă, este obligată să-l respecte. 
    7 M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005. Precizăm că în urma republicării Legii nr. 303/2004 (M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005), art. 78 alin. (5) a devenit art. 79 alin. (6), evident având formularea dată prin Legea nr. 247/2005.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Reviste:
Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării clauzelor abuzive (Art. 12-13 din Legea nr. 193/2000)*(1)
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Considerații asupra DCC nr. 66/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din O.U.G. nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 47/2014 și aplicarea ei după Hotărârea CJUE din 26 mai 2016 în cauzele conexate C-260/14 și C-261/14
Indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Restituire. O.U.G. nr. 36/2010
Pensie de serviciu. Revizuire
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar
Evoluția constituționalismului în România (I)
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvență (II)
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...