Tratatele internaționale privind drepturile omului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ARTICOLUL 19 Extrădarea și expulzarea ARTICOLUL 21 Accesul liber la justiție

TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - CAPITOLUL I Dispoziții comune -
ARTICOLUL 20
Tratatele internaționale privind drepturile omului Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (1340), Reviste (73), Doctrină (11), Referințe în cărți (4)

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Practică judiciară (138), Reviste (11), Doctrină (3)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. Referințe (1), Practică judiciară (916), Reviste (33), Doctrină (6)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...