Structura | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică - Administrația publică centrală de specialitate -
ARTICOLUL 116
Structura Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5)

(1) Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului. Jurisprudență

(2) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități administrative autonome. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune, istoric 
    Modul de organizare administrativă a unui stat este unul din elementele care îi dau identitate. El este influențat de mai mulți factori, între care se regăsesc particularitățile naționale și este rodul unei lungi evoluții istorice (D. Apostol Tofan, Instituții administrative europene, p. 84). Din punct de vedere al modului de redactare, opțiunea legiuitorului constituant român nu este singulară în peisajul constituțional european și internațional. Dacă analizăm constituțiile altor state, vom constata că multe din ele cuprind părți consacrate reglementării administrației publice, împreună cu celelalte autorități executive sau separat (Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda). Există și state ale căror Constituții reglementează exclusiv Guvernul, rezervând legii reglementarea celorlalte componente ale puterii executive (Belgia, Franța, Luxemburg, Spania), precum și situații izolate, în care nici măcar organizarea și funcționarea Guvernului nu se bucură de o reglementare constituțională, cum este Danemarca (L. Coman Kund, Administrația publică de nivel intermediar în dreptul comparat și în dreptul românesc, p. 71). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În acest context, trebuie subliniat faptul că, potrivit art. 116 din Constituție, ministerele sunt în subordinea Guvernului, iar în sfera organelor de specialitate nu pot fi cuprinse decât autoritățile administrative autonome, care se află doar sub controlul general al Parlamentului. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Potrivit art. 116 din Legea fundamentală, administrația publică centrală de specialitate este formată din ministere care se organizează numai în subordinea Guvernului și alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori aministerelor sau ca autorități administrative autonome; [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 116 din Constituția republicată, ministerele se pot organiza numai în subordinea Guvernului, iar organele centrale de specialitate se pot organiza: în subordinea Guvernului, în subordinea ministerelor ori ca autorități administrative autonome. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune, evoluție istorică 

    Modul de organizare administrativă a unui stat este unul din elementele care îi dau identitate. El este influențat de mai mulți factori, între care se regăsesc particularitățile naționale și este rodul unei lungi evoluții istorice (D. Apostol Tofan, Instituții administrative europene, p. 84). Din punct de vedere al modului de redactare, opțiunea legiuitorului constituant român nu este singulară în peisajul constituțional european și internațional. Dacă analizăm constituțiile altor state, vom constata că multe din ele cuprind părți consacrate reglementării administrației publice, împreună cu celelalte autorități executive sau separat (Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda). Există și state ale căror Constituții reglementează exclusiv Guvernul, rezervând legii reglementarea celorlalte componente ale puterii executive (Belgia, Franța, Luxemburg, Spania), precum și situații izolate, în care nici măcar organizarea și funcționarea Guvernului nu se bucură de o reglementare constituțională, cum este Danemarca (L. Coman Kund, Administrația publică de nivel intermediar în dreptul comparat și în dreptul românesc, p. 71). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Reviste:
Stabilitate legislativă și codificare în administrația publică
Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Defecțiuni de exprimare sau erori intenționate în limbajul oficial al Ministerului Justiției, CSM sau ICCJ?!
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Autoritățile autonome ca putere neutră
Cu privire la înființarea unei noi autorități administrative autonome, Autoritatea de Supraveghere Financiară
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...