Statul român | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 1
Statul român Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (8)

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate. Jurisprudență, Reviste (127), Doctrină (4)

(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (108), Doctrină (7)

(5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (236), Doctrină (11)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    37 Alin. (4) al art. 1 din Constituția României, revizuită, prevede: „Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor-legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale”. 
    38 D. Apostol Tofan, Instituții administrative europene, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 19. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații prealabile 
    Ca majoritatea constituțiilor moderne și Constituția României începe prin a defini și caracteriza statul român. Această tehnică de redactare constituțională este utilizată cu scopul de a introduce și prezenta sistemul constituțional, dar are și menirea de a explica fundamentul juridic al tuturor reglementărilor cuprinse în cele 156 de articole ale Constituției. În fond, principiile generale enunțate chiar la începutul legii fundamentale, în cadrul cărora se înscriu și dispozițiile art. 1, reprezintă cartea de identitate a unui stat. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Puterea politică se instituționalizează prin stat, din perspectiva analizei noastre noțiunile de putere de stat și stat fiind sinonime. Pe cale de consecință, teoria puterii politice și teoria statului ar trebui să fie realizate în paralel. Așa și stau lucrurile, numai că, studierea separată ateoriei statului permite oanaliză de tip instituțional, diferită de cea realizată până acum cu privire la puterea politică. Pe lângă definirea noțiunii de studiat și prezentarea evoluției sale istorice, teoria statului presupune și analiza elementelor sale constitutive și, bazat pe acestea, oabordare sistematică anoțiunii de formă de stat, așa cum afost aceasta definită de Aristotel, adică aformei de guvernământ (relațiile care se stabilesc între autoritățile publice însărcinate cu exercitarea puterii de stat), astructurii de stat (relația dintre puterea politică și teritoriu, considerat ca element al statului) și aregimului politic (relația dintre puterea politică și populație, considerată ca element al statului). Aplicarea acestor concepte generale la cazul particular al României ne va permite explicarea trăsăturilor statului român reglementate în art. 1 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Reamintim în acest cadru importanța acordată principiului legalității și, în primul rând, supremației Constituției, principiu plasat, cu ocazia revizuirii din octombrie 2003, la finalul art. 1 din Constituția republicată. Avantajul consacrării chiar din primul articol al Constituției constă în faptul că, pe lângă oobligație fundamentală acetățenilor, principiul supremației Constituției se întemeiază pe poziția sa supraordonată în vârful piramidei sistemului juridic, generând supralegalitatea constituțională, aplicabilă întregului sistem, astfel încât legea însăși exprimă voința generală numai cu respectarea normei constituționale (M. Constantinescu, în colectiv, op. cit., 2004, p. 3). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Statul român
Suveranitatea
Teritoriul
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Limitele puterii judecătorești
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Constituție și constituționalism în România la douăzeci și cinci de ani de la adoptarea legii fundamentale
Aspecte privind limitele puterii statale într-o societate democratică
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (II)
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Jurnal de front: decizii legislative și contra-decizii cu impact în mediul financiar-bancar
Verginia VEDINAȘ, Tratat teoretic și practic de drept administrativ, Volumul I
Evoluția constituționalismului în România (III)
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...