Sistemul financiar | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Economia și finanțele publice -
ARTICOLUL 137
Sistemul financiar Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condițiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaște circulația și înlocuirea monedei naționale cu aceea a Uniunii Europene. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiunea de „finanțe” și de „sistem financiar” 
    Noțiunea de „finanțe” este utilizată cu mai multe sensuri. Astfel, spre exemplu în Franța noțiunea de „finanțe” înseamnă: sume de bani, resurse bănești, venit al statului, iar „les finances” echivala cu gospodăria publică, patrimoniul statului (G. Jeze, Cours de finances publiques, p. 2). În dreptul englez, noțiunea de „finanțe” înseamnă: administrarea (mai ales publică) de bani, suportul financiar al unei întreprinderi sau resursele financiare ale unui stat, companii ori persoane (The Concise Oxford Dictionary of Current English, the 8th ed., p. 438). Este interesant de reținut că și în limba română în mod frecvent, mai ales în vorbirea curentă, noțiunea de „finanțe” este utilizată cu mai multe sensuri, cum sunt cele de bani, resurse bănești, organe financiare etc. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Activitatea financiară 

    Sub denumirea „Sistemul financiar”, art. 137 din Constituție reunește două prevederi de principiu, care stabilesc pilonii principali ai cadrului general de desfășurare a activităților financiare, acestea fiind activități ce presupun operațiuni cu monedă (bani): (i) alin. (1) consacră atât principiul legalității în materia finanțelor publice, cât și structura tripartită formală a bugetelor publice (stat – unități administrativ-teritoriale – instituții publice), iar (ii) alin. (2) consacră formal moneda națională precum și posibilitatea înlocuirii sale cu moneda Uniunii Europene, în condițiile dobândirii și menținerii statutului României de membru al Uniunii Europene. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Evaziunea fiscală
CCR: Despre lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
REFLECȚII PRIVIND MONEDA ÎN DREPTUL PRIVAT*
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...