Sesiuni | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Organizare și funcționare -
ARTICOLUL 66
Sesiuni Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Camera Deputaților și Senatul se întrunesc și în sesiuni extraordinare, la cererea Președintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puțin o treime din numărul deputaților sau al senatorilor. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Convocarea Camerelor se face de președinții acestora. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Definiție. Regim juridic. Clasificare 
    Sesiunea constituie principala formă de lucru a Parlamentului și este perioada în cursul căreia o adunare parlamentară își exercită competența constituțională. În afara sesiunii, parlamentarii sunt ut singuli. De aceea, chiar dacă s-ar reuni, ei nu ar putea adopta un act valabil. Numai întrunirea lor în sesiune transformă adunarea astfel constituită într-o autoritate constituțională, aptă să-și exercite competența și să adopte actele pe care le poate emite în virtutea acestei competențe. Și, întrucât Camerele Parlamentului lucrează în ședințe, sesiunea poate fi definită ca perioada în care o adunare parlamentară poate ține ședințe. Prin ședință se înțelege „reuniunea efectivă a Camerelor Parlamentului într-o zi determinată, în scopul de a delibera” (T. Drăganu, Drept constituțional și instituții politice. Tratat elementar, vol. II, p. 206). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Definiție. Regim juridic. Clasificare 

    Sesiunea constituie principala formă de lucru a Parlamentului și este perioada în cursul căreia o adunare parlamentară își exercită competența constituțională. În afara sesiunii, parlamentarii sunt ut singuli. De aceea, chiar dacă s-ar reuni, ei nu ar putea adopta un act valabil. Numai întrunirea lor în sesiune transformă adunarea astfel constituită într-o autoritate constituțională, aptă să-și exercite competența și să adopte actele pe care le poate emite în virtutea acestei competențe. Și, întrucât Camerele Parlamentului lucrează în ședințe, sesiunea poate fi definită ca perioada în care o adunare parlamentară poate ține ședințe. Prin ședință se înțelege „reuniunea efectivă a Camerelor Parlamentului într-o zi determinată, în scopul de a delibera” (T. Drăganu, Tratat, vol. II, 1998, p. 206). [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Sesiunea reprezintă principala formă de lucru aParlamentului și este perioada în care adunarea parlamentară își exercită competența constituțională. Potrivit prevederilor art. 66 alin. (1) din Constituție, Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an: prima începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie, iar adoua începe în septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. În perioadele dintre sesiunile ordinare, Parlamentul se poate întruni în sesiuni extraordinare, care pot fi la cerere sau de drept. Ca și în regimul parlamentar, în regimul semi-prezidențial șeful statului este cel care convoacă și, corespunzător, „concediază Parlamentul”220. 
    220 A. Iorgovan, op. cit., vol. I., 2005, p. 303.
[ Mai mult... ]
 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Sesiunile parlamentare sunt sesiuni ordinare și sesiuni extraordinare. Sesiunile ordinare sunt acele sesiuni în care Camera (adunarea, parlamentul) este obligată ase întruni, numărul lor fiind expres prevăzut prin lege. În Elveția, Camerele se întrunesc în sesiuni ordinare de patru ori pe an, și anume primăvara (martie), vara (iunie), toamna (septembrie-octombrie) și iarna (noiembrie-decembrie). Sesiunile ordinare durează trei săptămâni. Potrivit art. 66 alin. (1) din Constituția României, Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Sesiunea reprezintă principala formă de lucru aParlamentului și este perioada în care adunarea parlamentară își exercită competența constituțională. Potrivit prevederilor art. 66 alin. (1) din Constituție, Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an: prima începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie, iar adoua începe în septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. În perioadele dintre sesiunile ordinare, Parlamentul se poate întruni în sesiuni extraordinare, care pot fi la cerere sau de drept. Ca și în regimul parlamentar, în regimul semi-prezidențial șeful statului este cel care convoacă și, corespunzător, „concediază Parlamentul”220. 
    220 A. Iorgovan, op. cit., vol. I., 2005, p. 303.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Sancționarea faptelor de corupție
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Deficitul major de democrație parlamentară în procesul legislativ din România. Adoptarea tacită. Angajarea răspunderii. Delegarea legislativă
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...