Ședințele Camerelor | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Organizare și funcționare -
ARTICOLUL 65
Ședințele Camerelor Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Camera Deputaților și Senatul lucrează în ședințe separate. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Camerele își desfășoară lucrările și în ședințe comune, potrivit unui regulament adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor, pentru: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) primirea mesajului Președintelui României; Doctrină (2)

b) aprobarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat; Jurisprudență

c) declararea mobilizării totale sau parțiale; Doctrină (1)

d) declararea stării de război;

e) suspendarea sau încetarea ostilităților militare;

f) aprobarea strategiei naționale de apărare a țării;

g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Doctrină (1)

h) numirea, la propunerea Președintelui României, a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestor servicii; Reviste (2), Doctrină (1)

i) numirea Avocatului Poporului; Reviste (2)

j) stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

k) îndeplinirea altor atribuții care, potrivit Constituției sau regulamentului, se exercită în ședință comună.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Actualul art. 65 a cunoscut mai multe perfecționări în procesul de revizuire constituțională. Astfel intitulé-ul articolului a fost modificat, el fiind astăzi „Ședințele Camerelor” în loc de „Ședințe comune”. S-a realizat astfel o mai bună corelare între intitulé și conținutul normativ al articolului, deoarece Camerele parlamentare lucrează atât în ședințe separate, cât și în ședințe comune. Apoi, din alin. (1) al art. 65 a dispărut referirea expresă la regulamentul ședințelor comune. Această modificare a permis realizarea unui text mai clar și logic în sistemul procedurilor și activităților parlamentare. Parlamentul României este unul bicameral, format din două adunări (Camere) care au aceeași legitimitate electorală și aceleași împuterniciri, cu unele excepții. De aceea forma obișnuită de lucru este ședința separată. Ședințele comune apar, într-un anumit fel, exceții de la regulă și în mod firesc ținerea lor este circumstanțiată. Precizarea existenței unui regulament propriu al ședințelor comune a fost făcută însă la alin. (2) al art. 65, care a sporit și a ipotezele în care acestea trebuie organizate, adăugând la ordinea de zi a ședințelor comune: aprobarea strategiei naționale de apărare a țării; examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării; numirea Avocatului Poporului; stabilirea statutului deputaților și al senatorilor (se coroborează cu art. 70-72 din Constituție). În fine, s-a extins dreptul de numire la directorii tuturor serviciilor de informații și, în mod firesc, s-a extins și controlul parlamentar asupra tuturor acestor servicii. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Astfel, Parlamentul României aadoptat Hotărârea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunării Constituante. De asemenea, potrivit Constituției (art. 65) lucrările ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului se desfășoară potrivit unui regulament adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor. Parlamentul României astabilit Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, hotărârea fiind publicată în M.Of. nr. 34 din 4 martie 1992. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul articolului 

    Actualul art. 65 a cunoscut mai multe perfecționări în procesul de revizuire constituțională. Astfel intitulé-ul articolului a fost modificat, el fiind astăzi „Ședințele Camerelor” în loc de „Ședințe comune”. S-a realizat astfel o mai bună corelare între intitulé și conținutul normativ al articolului, deoarece Camerele parlamentare lucrează atât în ședințe separate, cât și în ședințe comune. Apoi, din alin. (1) al art. 65 a dispărut referirea expresă la regulamentul ședințelor comune. Această modificare a permis realizarea unui text mai clar și logic în sistemul procedurilor și activităților parlamentare. Parlamentul României este unul bicameral, format din două adunări (Camere) care au aceeași legitimitate electorală și aceleași împuterniciri, cu unele excepții. De aceea forma obișnuită de lucru este ședința separată. Ședințele comune apar, într-un anumit fel, excepții de la regulă și în mod firesc ținerea lor este circumstanțiată. Precizarea existenței unui regulament propriu al ședințelor comune a fost făcută însă la alin. (2) al art. 65, care a sporit și ipotezele în care acestea trebuie organizate, adăugând la ordinea de zi a ședințelor comune: aprobarea strategiei naționale de apărare a țării; examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării; numirea Avocatului Poporului; stabilirea statutului deputaților și al senatorilor (se coroborează cu art. 70-72 din Constituție). În fine, s-a extins dreptul de numire la directorii tuturor serviciilor de informații și, în mod firesc, s-a extins și controlul parlamentar asupra tuturor acestor servicii. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Astfel, Parlamentul României aadoptat Hotărârea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunării Constituante. De asemenea, potrivit Constituției (art. 65) lucrările ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului se desfășoară potrivit unui regulament adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor. Parlamentul României astabilit Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, hotărârea fiind publicată în M.Of. nr. 34 din 4 martie 1992. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit principiului autonomiei regulamentare, fiecare Cameră aParlamentului își adoptă un regulament propriu de organizare și funcționare, așa cum prevede art. 64 alin. (1) din Constituție. De asemenea, potrivit art. 65 alin. (1) din Constituție, Camera Deputaților și Senatul, cu votul majorității membrilor lor, adoptă un regulament al ședințelor comune prevăzute de către art. 65 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Constituirea unui grup infracțional organizat
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Statul de drept. Semnificații constituționale și jurisprudențiale contemporane
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
;
se încarcă...