Românii din străinătate | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 7
Românii din străinătate Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Domeniul de reglementare 
    Unul din elementele indispensabile ale statului este populația, și aceasta indiferent că membrii ei se află în permanență în limitele geografice ale teritoriului național sau nu. Statul român garantează libera circulație a cetățenilor proprii. În plus, legea cetățeniei române permite dubla cetățenie, ceea ce sporește gradul de complexitate al bazei sociale a statului. În afară de aceasta, cum art. 7 nu face vorbire expressis verbis doar despre categoria juridică a cetățenilor români, ci utilizează substantivul generic, ce poate desemna în egală măsură și naționalitatea, conținutul său normativ poate fi considerat a include și acele persoane care fac parte din națiunea română în sens larg sau, altfel spus, sunt de origine etnică română chiar dacă din punct de vedere tehnic juridic nu posedă cetățenia română. În toate aceste ipoteze păstrarea și dezvoltarea legăturilor dintre statul român și persoanele care se consideră a avea o relație privilegiată cu acesta este importantă atât pentru exprimarea identității respectivelor persoane, cât și pentru statul român ca atare. În egală măsură, manifestarea legăturilor dintre stat și românii din afara granițelor nu poate face abstracție de realitatea obiectivă conform căreia aceste persoane se află pe teritoriul altor state, fapt ce antrenează complexe raporturi în planul relațiilor internaționale bilaterale sau multilaterale. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Domeniul de reglementare 

    Unul din elementele indispensabile ale statului este populația, și aceasta indiferent că membrii ei se află în permanență în limitele geografice ale teritoriului național sau nu. Statul român garantează libera circulație a cetățenilor proprii. În plus, legea cetățeniei române permite dubla cetățenie, ceea ce sporește gradul de complexitate al bazei sociale a statului. Cu privire la protecția juridică a cetățenilor români aflați în afara granițelor României, legea fundamentală a prevăzut un articol distinct, 17, în care a stabilit că aceștia au toate drepturile și toate obligațiile tuturor cetățenilor cu excepția celor care nu sunt compatibile cu absența de pe teritoriul statului. Cum însă art. 7 nu face vorbire expressis verbis doar despre categoria juridică a cetățenilor români, ci utilizează substantivul generic, ce poate desemna în egală măsură și cetățenii și persoanele care își asumă în mod subiectiv naționalitatea română, conținutul său normativ poate fi considerat a include și acele persoane care fac parte din națiunea română în sens larg sau, altfel spus, sunt de origine română chiar dacă din punct de vedere tehnic juridic nu posedă cetățenia română. În toate aceste ipoteze păstrarea și dezvoltarea legăturilor dintre statul român și persoanele care se consideră a avea o relație privilegiată cu acesta este importantă atât pentru exprimarea identității respectivelor persoane, cât și pentru statul român ca atare. Prin urmare art. 7 poate fi considerat atât o prevedere de natură a viza cetățenii români aflați temporar sau definitiv în afara granițelor României, cât și o măsură de protecție specială, prin care este asigurat dreptul la identitate națională al persoanelor care se declară de etnie, cultură, limbă sau religie română și se află în străinătate. Astfel, art. 7 îndeplinește pentru persoanele care își asumă naționalitatea română în străinătate o funcție de protecție a identității lor ce se află în corelație cu protecția pe care statul român o acordă persoanelor de pe teritoriul său și care își asumă subiectiv o etnie diferită de cea română (art. 6). În egală măsură, manifestarea legăturilor dintre stat și românii din afara granițelor nu poate face abstracție de realitatea obiectivă conform căreia aceste persoane se află pe teritoriul altor state, fapt ce antrenează complexe raporturi în planul relațiilor internaționale bilaterale sau multilaterale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Statul român
Suveranitatea
Teritoriul
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Reviste:
OPINII ÎN LEGĂTURĂ CU UNELE ASPECTE CONTROVERSATE ALE REGIMULUI JURIDIC ACTUAL AL DREPTULUI DE COPROPRIETATE FORȚATĂ
Opinii în legătură cu unele aspecte controversate ale regimului juridic actual al dreptului de coproprietate forțată
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...