Rolul și structura | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii -
ARTICOLUL 133
Rolul și structura Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) 14 sunt aleși în adunările generale ale magistraților și validați de Senat; aceștia fac parte din două secții, una pentru judecători și una pentru procurori; prima secție este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat; aceștia participă numai la lucrările în plen; Reviste (1)

c) ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistrații prevăzuți la alineatul (2) litera a). Reviste (2)

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.

(6) Președintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă. Doctrină (1)

(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive și irevocabile, cu excepția celor prevăzute la articolul 134 alineatul (2). Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    „Autoritatea judecătorească” se compune din instanțele judecătorești potrivit art. 126 - 130, Parchetele care funcționează pe lângă instanțele judecătorești potrivit art. 131 - 132 și Consiliul Superior al Magistraturii conform dispozițiilor art. 133 - 134 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    În legătură cu aceste aspecte Tezele pentru Constituție au susținut două idei: Consiliul Superior al Magistraturii este compus din magistrați deputați și senatori; lucrările Consiliului Superior al Magistraturii sunt prezidate de ministrul justiției. Proiectul de Constituție prevedea în art. 131 alte două idei: Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din magistrați aleși, pentru un mandat de 4 ani, de Camera Deputaților și Senat, în ședință comună; președintele Curții Supreme de Justiție face parte de drept din Consiliul Superior al Magistraturii. Constituția din anul 1991 a reținut în art. 132 o singură dispoziție: „Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din magistrați aleși, pentru o durată de 4 ani, de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună;” (vezi Geneza Constituției României 1991, p. 25, 452, 613). Textul a fost substanțial modificat prin Legea nr. 429/2003, schimbându-se și numerotarea (în prezent art. 133). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul articolului 

    În legătură cu aceste aspecte Tezele Constituției au susținut două idei: Consiliul Superior al Magistraturii este compus din magistrați, deputați și senatori; lucrările Consiliului Superior al Magistraturii sunt prezidate de ministrul justiției. Proiectul de Constituție prevedea în art. 131 alte două idei: Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din magistrați aleși, pentru un mandat de 4 ani, de Camera Deputaților și Senat, în ședință comună; președintele Curții Supreme de Justiție face parte de drept din Consiliul Superior al Magistraturii. Constituția din anul 1991 a reținut în art. 132 o singură dispoziție: „Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din magistrați aleși, pentru o durată de 4 ani, de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună;” (a se vedea Geneza Constituției 1991, p. 25, 452, 613). Textul a fost substanțial modificat prin Legea nr. 429/2003, schimbându-se și numerotarea (în prezent art. 133). [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    204 A se vedea, pentru amănunte” I. Leș, Considerații privind statutul judecătorilor și perspectiva unei noi organizări a Consiliului Superior al Magistraturii, în lumina Legii nr. 161/2003, C.J. nr. 6/2003, p. 117-118. 
    205 E.S. Tănăsescu, Revizuirea Constituției, C.J. nr. 10/2003, p. 87. A se vedea, de asemenea, V.M. Ciobanu, Câteva reflecții cu privire la reforma justiției civile în România, Dreptul nr. 2/2006, p. 23.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Vom reține sintetic în acest context că art. 133 alin. (1) din Constituția republicată consacră expres rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenței justiției, esențială pentru menținerea stabilității în raporturile juridice, pentru ordinea de drept și constituțională, în general (M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, op. cit., 2003, p. 112). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Evoluția constituționalismului în România (I)
Eroarea judiciară în exercitarea funcției de magistrat cu rea-credință sau gravă neglijență (II)
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
O nouă ordonanță de urgență. Răscrucea constituțională a interpretării legilor justiției
Greșeala de judecată și eroarea judiciară. Răspunderea magistraților
Statul de drept. Semnificații constituționale și jurisprudențiale contemporane
Statul de drept. Semnificații constituționale și jurisprudențiale contemporane
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...