Rolul și structura | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 102
Rolul și structura Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    182 Legat de consultarea Guvernului și de participarea Președintelui la ședințele Guvernului, a se vedea: M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României, comentată și adnotată, 1992, p. 197-200; M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, op. cit., 2003, p. 75; M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., 2004, p. 145-146; I.Deleanu, op. cit., 2006, p. 739; T. Drăganu, op. cit., 1998, p. 254-256; V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, op. cit., 1997, p. 273-275; I.Grecescu, op. cit., 2003, p. 47-48; C.Ionescu, op. cit., 2003, p. 741-743; A. Iorgovan, op. cit., 1998, p. 507; A. Iorgovan, op. cit., vol. I, 2005, p. 311-314; I.Vida, op. cit., 1994, p. 57-58; ***, Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial, București, 1998, p. 488-524. Legat de jurisprudența Curții Constituționale: Avizul Consultativ al Curții Constituționale nr. 1/2007.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Evoluția instituției. Noțiune. Aspecte terminologice 
    În Țările Române, izvoarele acestei instituții își au originea în „Sfatul domnesc”, instituție politică caracteristică organizării feudale de pe teritoriul țării noastre. 
    Ministerele au fost create pentru prima dată prin Regulamentele Organice, dar Guvernul, ca organ distinct, apare mult mai târziu. 
    Astfel, procesul istoric de conturare, ca instituție juridică, instituție a dreptului public, a Consiliului de Miniștri este strâns legat de procesul apariției departamentelor, în sensul larg al termenului, ca organe centrale ale administrației de stat (puterii executive). În unele sisteme naționale, apariția ministerelor precede apariția Consiliului de Miniștri, iar în altele, raportul este invers. La noi, apariția miniștrilor și implicit a ministerelor, în accepțiunea modernă a termenului, a precedat apariția Guvernului, în sensul de organ de stat, subiect în raporturile de drept administrativ în nume propriu (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, p. 339). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Se reține astfel în doctrină că acestea nu se identifică, sfera de cuprindere aadministrației publice fiind mai largă, dar în egală măsură se poate afirma că administrația publică este în întregime sub influența și sub controlul puterii executive, față de prevederile art. 102 din Constituția României, republicată, care consacră expres rolul Guvernului de a exercita conducerea generală aadministrației publice. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 uția instituției. Noțiune. Aspecte terminologice 

    În Țările Române, izvoarele acestei instituții își au originea în „Sfatul domnesc”, instituție politică specifică organizării feudale de pe teritoriul țării noastre. Regulamentele Organice au instituit în fiecare Principat câte un Sfat administrativ care a precedat viitorul Consiliu de Miniștri. Miniștri erau numiți direct de către Domnitor și răspundeau numai în fața acestuia. Domnitorul îi și putea revoca din funcție. Fiecare minister capătă o organizare internă modernă (C. Ionescu, în C. Ionescu, C.A. Dumitrescu, 2017, p. 1044). [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    182 Legat de consultarea Guvernului și de participarea Președintelui la ședințele Guvernului, a se vedea: M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României, comentată și adnotată, 1992, p. 197-200; M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, op. cit., 2003, p. 75; M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., 2004, p. 145-146; I.Deleanu, op. cit., 2006, p. 739; T. Drăganu, op. cit., 1998, p. 254-256; V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, op. cit., 1997, p. 273-275; I.Grecescu, op. cit., 2003, p. 47-48; C.Ionescu, op. cit., 2003, p. 741-743; A. Iorgovan, op. cit., 1998, p. 507; A. Iorgovan, op. cit., vol. I, 2005, p. 311-314; I.Vida, op. cit., 1994, p. 57-58; ***, Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial, București, 1998, p. 488-524. Legat de jurisprudența Curții Constituționale: Avizul Consultativ al Curții Constituționale nr. 1/2007.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Reviste:
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului
Posibilă neconstituționalitate în Legea privind anularea unor obligații fiscale?
Temeiurile constituționale ale statutului procurorilor
3. Legile speciale de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe. Aspecte jurisprudențiale
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Atribuțiile Prefectului în contextul descentralizării și deconcentrării administrative
Codificarea urbanismului în România. Contextul european. Reflecții privind necesitatea unor abordări interdisciplinare
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...