Rolul Ministerului Public | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea judecătorească - Ministerul Public -
ARTICOLUL 131
Rolul Ministerului Public Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3)

(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (2)

(2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Reviste (8)

(3) Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    „Autoritatea judecătorească” se compune din instanțele judecătorești potrivit art. 126 - 130, Parchetele care funcționează pe lângă instanțele judecătorești potrivit art. 131 - 132 și Consiliul Superior al Magistraturii conform dispozițiilor art. 133 - 134 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Tezele pentru Constituție au reținut trei idei: în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și ale ordinii publice; Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete pe lângă fiecare instanță judecătorească, în condițiile stabilite prin legea pentru organizarea judecătorească; procurorii își desfășoară activitatea sub conducerea și controlul șefilor ierarhici și sub autoritatea ministrului justiției. După dezbateri asupra tezelor, care au vizat, în principal statutul Ministerului Public, în proiectul Constituției s-au reținut în art. 129 două alineate: (1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor; (2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Deși au fost discuții și la dezbaterea proiectului, art. 130 al Constituției din anul 1991 a păstrat dispozițiile din proiect (vezi Geneza Constituției României 1991, p. 25, 452, 567, 613, pp. 814-817). Prin Legea nr. 429/2003 s-a introdus alin. (3), ca text nou. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul articolului 

    Tezele pentru Constituție au reținut trei idei: în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și ale ordinii publice; Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete pe lângă fiecare instanță judecătorească, în condițiile stabilite prin legea pentru organizarea judecătorească; procurorii își desfășoară activitatea sub conducerea și controlul șefilor ierarhici și sub autoritatea ministrului justiției. După dezbateri asupra tezelor, care au vizat, în principal statutul Ministerului Public, în proiectul Constituției s-au reținut în art. 129 două alineate: (1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor; (2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Deși au fost discuții și la dezbaterea proiectului, art. 130 al Constituției din anul 1991 a păstrat dispozițiile din proiect (a se vedea Geneza Constituției României 1991, p. 25, 452, 567, 613, p. 814-817). Prin Legea nr. 429/2003 s-a introdus alin. (3), ca text nou. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Potrivit art. 131 alin. (1) din Constituție: „În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor”. În legătură cu acest important text din legea fundamentală observăm mai întâi că el se referă doar la activitatea Ministerului Public în cadrul activității judiciare. Ministerul Public are însă, în mod incontestabil, și atribuții având un caracter extrajudiciar224, împrejurare care rezultă și din dispozițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 
    224 A se vedea în acest sens: G. Cornu, J. Foyer, p. 276; J. Larguier, op. cit., p. 20.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 131 alin. (1) din Constituție, „În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor”. Deși este vorba despre oautoritate publică ce face parte, alături de instanțele judecătorești și Consiliul Superior al Magistraturii, din „autoritatea judecătorească” (titlul Capitolului VI din Titlul III consacrat Autorităților Publice din Constituție – n.n.) există potrivit sistemului constituțional și legislativ actual și autorități ale administrației publice care realizează oactivitate judiciară, asupra cărora Ministerul Public va avea un drept de control (A. Iorgovan, op. cit., 2005, p. 483 și urm.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală din 2014
Aplicabilitatea principiului indivizibilității Ministerului Public. Analiză cauză
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Contribuții la studiul dispozițiilor legale privind participarea Ministerului Public la executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii în materie civilă
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Calitatea procesuală a părților în litigiile de contencios administrativ
Autoritatea ministrului justiției în raport cu procurorii, prevăzută de art. 132 alin. (1) din Constituție, în jurisprudența Curții Constituționale
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...