Republicarea Constituției | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale și tranzitorii -
ARTICOLUL 156
Republicarea Constituției Jurisprudență, Doctrină (2)

Legea de revizuire a Constituției se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării. Constituția, modificată și completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoric 
    Revizuirea Constituției a permis eliminarea unora din dispozițiile sale inițiale care au rămas fără obiect de reglementare prin epuizarea conținutului lor normativ datorată faptului că erau norme tranzitorii sau cu aplicabilitate temporară, limitată în timp. Astfel, pe lângă modificarea art. 151 din Constituție, forma anului 1991, s-a impus și modificarea art. 152 din redactarea respectivă, având în vedere că obiectivul său consta în organizarea inițială a două instituții statale nou înființate la acea dată. Pe cale de consecință, cu ocazia consultărilor și dezbaterilor privind inițierea unei propuneri legislative de revizuire a Constituției, a apărut ca necesară eliminarea acestor dispoziții, precum și introducerea unora noi, referitoare la republicarea Constituției, situație ce nu putuse fi avută în vedere la adoptarea Constituției în anul 1991. S-a procedat astfel la modificarea în întregime a respectivei prevederi și înlocuirea sa cu o dispoziție de republicare a Legii fundamentale. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoric 

    Revizuirea Constituției a permis eliminarea unora din dispozițiile sale inițiale care au rămas fără obiect de reglementare prin epuizarea conținutului lor normativ datorată faptului că erau norme tranzitorii sau cu aplicabilitate temporară, limitată în timp. Astfel, pe lângă modificarea art. 151 din Constituție, forma anului 1991, s-a impus și modificarea art. 152 din redactarea respectivă, având în vedere că obiectivul său consta în organizarea inițială a două instituții statale nou înființate la acea dată. Pe cale de consecință, cu ocazia consultărilor și dezbaterilor privind inițierea unei propuneri legislative de revizuire a Constituției, a apărut ca necesară eliminarea acestor dispoziții, precum și introducerea unora noi, referitoare la republicarea Constituției, situație ce nu putuse fi avută în vedere la adoptarea Constituției în anul 1991. S-a procedat astfel la modificarea în întregime a respectivei prevederi și înlocuirea sa cu o dispoziție de republicare a Legii fundamentale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Limitele revizuirii
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal de legi
Dispoziții tranzitorii
Republicarea Constituției
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...