Referendumul | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 90
Referendumul Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    240 În acest sens, pentru o abordare dezvoltată, a se vedea T. Drăganu, Introducere în teoria și practica statului de stat, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 40. 
    241 Potrivit art. 90 din Constituție, „Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii.” [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune 
    Textul acestui articol dă expresie prevederilor art. 2 din Constituție, potrivit căruia suveranitatea aparține poporului care oexercită prin organele sale reprezentative și prin referendum. Articolul 2 din Constituție nu face însă decât să enumere, limitativ, instrumentele de realizare aputerii poporului ca putere de stat. Acest articol nu face oierarhie între cele două instrumente de realizare aputerii de stat: organele reprezentative și referendumul. Așadar, referendumul, așa cum este reglementat în art. 90 din Constituție, este omodalitate de consultare aîntregului popor cu privire la diverse probleme ale țării, de interes general și de exercitare de către popor asuveranității statale. Această cale de consultare apoporului este în fapt oreminiscență ademocrației directe în care cetățenii au posibilitatea de ase exprima direct și de acontribui la luarea deciziilor majore ale statului. Poporul, la rândul său, se exprimă prin vot cu privire la problema sau problemele de interes general asupra cărora este chemat să se pronunțe. Articolul 2 și art. 90 din Constituție scot în evidență faptul că poporul se poate exprima în cadrul democrației atât pe cale directă, prin intermediul alegerilor și areferendumului, cât și pe cale indirectă, prin intermediul organelor reprezentative ale statului: Parlament, Președinte al statului, Primari, Consilii locale. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    Constituția României reglementează instituția referendumului în art. 2 alin. (1), art. 73 alin. (3) lit. d), art. 90, art. 146 lit. i) și art. 151 alin. (3). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Referendumurile consultative sunt, de regulă, prevăzute la nivel constituțional (Grecia, Portugalia, România); uneori ele pot fi utilizate și în absența unei astfel de consacrări, practică în acest sens existând în Danemarca sau Marea Britanie. De regulă, referendumul consultativ este și facultativ, fapt care adeterminat compararea sa cu avizul consultativ (I. Deleanu) sau asimilarea cu plebiscitul (P. Pactet). În dreptul comparat poate fi citat cazul Greciei care ainstituit la nivel constituțional un referendum consultativ și facultativ, de tip plebiscitar, asemănător celui prevăzut la art. 90 din Constituția României. Și Constituția Spaniei cuprinde oprevedere oarecum similară, însă, în amândouă aceste state, respectivele dispoziții nu au fost niciodată aplicate. Cât despre Franța, art. 11 din Constituția adoptată în 1958 consacra posibilitatea șefului de stat de acere opinia poporului, dar nu e vorba de osimplă consultare, ci de oadevărată decizie (referendum decizional) pe care poporul francez oia, în urma unui vot favorabil. Președintele Franței este obligat să promulge legea adoptată fără nicio participare din partea Parlamentului. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Tot din sfera atribuțiilor prezidențiale care necesită intervenția Parlamentului, de data aceasta în raporturile sale cu poporul, face parte referendumul, Președintele României, după consultarea Parlamentului, putând cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național (art. 90 din Constituție). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Reviste:
UPDATE: Aviz favorabil pentru referendum. Care sunt pașii legali pentru organizarea acestuia?
Referendumul - între libertate și constituționalitate
Trecut, prezent și (poate) viitor cu privire la consultarea publică a cetățenilor și eficiența juridică a unui astfel de demers juridic
Referendumul la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Comisiei de la Veneția
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Referendumul - între libertate și constituționalitate
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept electoral, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...