Răspunderea președintelui interimar | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 99
Răspunderea președintelui interimar Doctrină (3)

Dacă persoana care asigură interimatul funcției de Președinte al României săvârșește fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituției, se aplică articolul 95 și articolul 98.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Răspunderea Președintelui interimar 
    Textul reglementează răspunderea Președintelui interimar pentru activitatea sa și pentru actele și faptele pe care le săvârșește în exercitarea atribuțiilor de șef al statului. Textul a rămas neschimbat în urma revizuirii constituționale din anul 2003 și se referă doar la răspunderea Președintelui interimar pentru fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției. În această situație, articolul de față se limitează doar la a face trimitere la art. 95 din Constituție, însă această trimitere nu este tocmai corectă deoarece, printr-o interpretare ad literam a textului, ar însemna ca în cazul Președintelui interimar suspendat din funcție să se organizeze, în cel mult 30 de zile de la suspendare, un referendum pentru demiterea lui sau pentru confirmarea lui în funcție. Or, prin referendum nu se poate confirma ceva ceea ce nu a existat anterior – un mandat de Președinte ales de popor. Mai mult, în cazul în care, în urma organizării referendumului, Președintele interimar este demis, această demitere privește și funcția de președinte al uneia din Camerele Parlamentului? În mod normal, răspunsul la această întrebare nu poate fi decât unul pozitiv. Conform principiului simetriei juridice însă, președintele unei Camere a Parlamentului poate fi demis din funcție doar de către membrii respectivei Camere. Având în vedere aceste lucruri, considerăm că la o viitoare revizuire constituțională ar fi necesar o clarificare a răspunderii Președintelui interimar. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Pe perioada exercitării mandatului prezidențial pot interveni unele evenimente care să determine oimposibilitate temporară sau definitivă aexercitării atribuțiilor. În aceste împrejurări vorbim de vacanța funcției și de interimatul funcției, împrejurări reglementate de dispozițiile art. 97, art. 98 și art. 99 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Răspunderea Președintelui interimar 

    Textul reglementează răspunderea Președintelui interimar pentru activitatea sa și pentru actele și faptele pe care le săvârșește în exercitarea atribuțiilor de șef al statului. În această situație, articolul de față se limitează doar la a face trimitere la art. 95 din Constituție, însă această trimitere nu este tocmai logică deoarece, printr-o interpretare ad literam a textului, ar însemna ca, în cazul Președintelui interimar suspendat din funcție, să se organizeze, în cel mult 30 de zile de la suspendare, un referendum pentru demiterea lui sau pentru confirmarea lui în funcție. Mai mult, în cazul în care, în urma organizării referendumului, Președintele interimar este demis, această demitere privește și funcția de președinte al uneia din Camerele Parlamentului? În mod normal, răspunsul la această întrebare nu poate fi decât unul pozitiv. Conform principiului simetriei juridice însă, președintele unei Camere a Parlamentului poate fi demis din funcție doar de către membrii respectivei Camere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...