Răspunderea membrilor Guvernului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 109
Răspunderea membrilor Guvernului Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială. Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Parlamentul poate angaja dezbateri asupra uneia dintre problemele cuprinse în mesaj sau poate chiar să adopte eventuale măsuri, dar aceasta este ofază ulterioară primirii mesajului, fază la care Președintele nu este necesar să participe. În acest sens s-a pronunțat și Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 87/1994, statuând că „Președintele României nu poate fi participant la odezbatere parlamentară, deoarece aceasta înseamnă să-și angajeze răspunderea politică, ceea ce este contrar poziției sale constituționale, situându-l într-o situație similară cu aceea aGuvernului care, potrivit art. 108 alin. (1) din Constituție (actualul art. 109), răspunde politic numai în fața Parlamentului”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Formele răspunderii membrilor Guvernului 
    Guvernul fiind, dintr-un anumit punct de vedere, un organ politic, caracter determinat de faptul că el este rezultatul componenței majorității politice aParlamentului, răspunde politic – potrivit art. 109 alin. (1) din Constituția republicată – numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. 
    Deși titlul marginal al art. 109 se referă la răspunderea membrilor Guvernului, în realitate, el reglementează, exclusiv – cel puțin în alin. (1) –, răspunderea Guvernului, miniștrii luați în parte neputând fi sancționați direct de către Parlament, ci numai prin intermediul Guvernului, ca organ colegial (T. Drăganu, Drept constituțional și instituții politice. Tratat elementar, vol. II, p. 172). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Controlul parlamentar cuprinde activități, organe de stat, acte normative etc. El se exercită fie direct de către întregul parlament, fie de către una din camerele sale (în sistemul bicameral), fie prin alte mijloace și forme de control. Constituția României conține multe dispoziții în acest sens, printre care menționăm: obligația Avocatului Poporului de aprezenta celor două Camere ale Parlamentului rapoarte (art. 60), răspunderea politică aGuvernului (art. 109), obligația Guvernului de aprezenta în cadrul controlului parlamentar informațiile și documentele cerute (art. 111) etc. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Încetarea funcției de membru al Guvernului intervine în cazurile prevăzute de art. 106 din Constituția republicată, precum și în condițiile aplicării art. 109. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Formele răspunderii membrilor Guvernului 

    Guvernul fiind, dintr-un anumit punct de vedere, un organ politic, caracter determinat de faptul că el este rezultatul componenței majorității politice a Parlamentului, răspunde politic – potrivit art. 109 alin. (1) din Constituția republicată – numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. 
    Deși titlul marginal al art. 109 se referă la răspunderea membrilor Guvernului, în realitate el reglementează, exclusiv – cel puțin în alin. (1) –, răspunderea Guvernului, miniștrii luați în parte neputând fi sancționați direct de către Parlament, ci numai prin intermediul Guvernului, ca organ colegial (T. Drăganu, Tratat, vol. II, 1998, p. 172). Prevederile art. 109 se referă atât la răspunderea politică, cât și la răspunderea penală a membrilor Guvernului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Reviste:
Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului
Evoluția constituționalismului în România (I)
Răspunderea miniștrilor în constituțiile române: relația dintre răspunderea politică și răspunderea juridică
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Conflictul juridic de natură constituțională
Dosarele Revoluției. Infracțiuni contra umanității
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (II)
Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională: statuările Curții Constituționale a României în privința rolului și competențelor autorităților publice
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...