Raportul în fața Parlamentului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Avocatul Poporului -
ARTICOLUL 60
Raportul în fața Parlamentului Jurisprudență, Doctrină (3)

Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conține recomandări privind legislația sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor și a libertăților cetățenilor.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Trăsături 
    Așezarea instituției Avocatul Poporului în Capitolul IV, Titlul II al Constituției, adică nu în titlul privind autoritățile publice, ci în cel privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, conferă acesteia trăsături juridice particulare. În aprecierea naturii sale juridice trebuie observate, astfel, clarificările legale potrivit cărora: este autoritate publică autonomă și independentă față de orice autoritate publică; nu se substituie autorităților publice, nu poate fi supusă niciunui mandat imperativ, iar activitatea sa are un caracter public; are buget propriu care face parte integrantă din bugetul de stat; funcția de Avocat al Poporului se asimilează cu funcția de ministru, funcția de adjunct al avocatului poporului, cu cea de secretar de stat, iar funcțiile de conducere și de execuție de specialitate se asimilează cu funcțiile din serviciile parlamentare. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Controlul parlamentar cuprinde activități, organe de stat, acte normative etc. El se exercită fie direct de către întregul parlament, fie de către una din camerele sale (în sistemul bicameral), fie prin alte mijloace și forme de control. Constituția României conține multe dispoziții în acest sens, printre care menționăm: obligația Avocatului Poporului de aprezenta celor două Camere ale Parlamentului rapoarte (art. 60), răspunderea politică aGuvernului (art. 109), obligația Guvernului de aprezenta în cadrul controlului parlamentar informațiile și documentele cerute (art. 111) etc. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Trăsături 

    Așezarea instituției Avocatul Poporului în Capitolul IV, Titlul II al Constituției, adică nu în titlul privind autoritățile publice, ci în cel privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, conferă acesteia trăsături juridice particulare. În aprecierea naturii sale juridice trebuie observate, astfel, clarificările legale potrivit cărora: este autoritate publică autonomă și independentă față de orice autoritate publică; nu se substituie autorităților publice, nu poate fi supusă niciunui mandat imperativ, iar activitatea sa are un caracter public; are buget propriu care face parte integrantă din bugetul de stat; funcția de Avocat al Poporului se asimilează cu funcția de ministru, funcția de adjunct al avocatului poporului, cu cea de secretar de stat, iar funcțiile de conducere și de execuție de specialitate se asimilează cu funcțiile din serviciile parlamentare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...