Protecția persoanelor cu handicap | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 50
Protecția persoanelor cu handicap Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și tutorilor.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Fundament 
    Este greu de realizat o definiție a noțiunii de persoană cu handicap. Dar orice definiție a acestei categorii implică raportarea la doi termeni: existența unei deficiențe (incapacități) – fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale – a persoanei și existența unor obstacole în participarea efectivă la viața socială, în condiții de egalitate cu ceilalți. De asemenea, este greu de realizat o statistică cu privire la numărul persoanelor cu dizabilități la nivel mondial deoarece criteriile cu privire la definiția acestora variază în diferite state sau comunități. Unele persoane se nasc cu handicap, iar altele îl dobândesc datorită accidentelor, al bolii sau al înaintării în vârstă. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Fundament 

    Este greu de realizat o definiție a noțiunii de persoană cu handicap. Dar orice definiție a acestei categorii implică raportarea la doi termeni: existența unei deficiențe (incapacități) – fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale – a persoanei și existența unor obstacole în participarea efectivă la viața socială, în condiții de egalitate cu ceilalți. De asemenea, este greu de realizat o statistică cu privire la numărul persoanelor cu dizabilități la nivel mondial, deoarece criteriile cu privire la definiția acestora variază în diferite state sau comunități. Unele persoane se nasc cu handicap, iar altele îl dobândesc datorită accidentelor, al bolii sau al înaintării în vârstă. Curtea Constituțională a arătat că persoanele care nu mai sunt la vârsta activă nu sunt excluse de la posibilitatea de a obține atestarea calității lor de persoane cu handicap, deoarece, chiar și după împlinirea vârstei de pensionare, dacă nu mai au capacitatea de a se integra prin propriile forțe în viața profesională sunt considerate tot persoane cu handicap (DCC nr. 173/2005). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (I)
Modificări privind dreptul la pensie al persoanelor cu handicap
Este constituțională prevederea din Codul muncii care arată că în perioada de probă CIM poate înceta printr-o notificare scrisă?
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Contribuții la pensiile din sistemul public
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...