Protecția copiilor și a tinerilor | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 49
Protecția copiilor și a tinerilor Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (6)

(1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise. Reviste (3)

(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajați ca salariați. Reviste (3), Doctrină (2)

(5) Autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    143 DCC nr. 19/1993 (M.Of. nr. 105 din 24 mai 1993). Instanța s-a referit la art. 49 din Constituție, în vechea numerotare, prevedere care nu asuferit modificări. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații prealabile. Fundamentul reglementării 
    Copiii și tinerii sunt titulari ai drepturilor și libertăților fundamentale garantate de Capitolul II din Titlul II al Constituție, dar, datorită situației specifice, necesită un regim special de asistență și protecție în realizarea acestora. Promovarea drepturilor copiilor și ale tinerilor reprezentă o evoluție în garantarea drepturilor omului în general, care presupune măsuri pozitive din partea statului în ceea ce privește aceste categorii de persoane. Articolul 49 din Constituție dă contur unui drept-sinteză, care valorifică realitatea în sensul căreia copiii și tinerii constituie marele potențial uman de azi, dar și de mâine, al societății, că ei sunt continuitatea și viitorul, perspectiva umană. Acest potențial uman are dreptul la o protecție și asistență aparte. Acestui drept îi corespunde obligația statului de a asigura copiilor și tinerilor condițiile necesare dezvoltării armonioase a aptitudinilor lor fizice și intelectuale (M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, E.S. Tănăsescu, Constituția României revizuită – comentarii și explicații, p. 100). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    România este un stat social. Acest caracter rezultă atât din natura (esența) statului, cât și mai ales din funcțiile sale. Statul modern poate și trebuie să imprime tuturor acțiunilor economice, politice, culturale, un conținut social fundamentat pe valori etice și umane care să creeze terenul fertil exprimării reale apersonalității cetățenilor, adrepturilor și libertăților lor, așanselor lor egale. Statul social nu poate fi un simplu partener de afaceri, un simplu observator, ci un participant care trebuie să intervină, trebuie să aibă inițiativă și, mai ales, să ia măsuri care să asigure realizarea binelui comun. El trebuie să protejeze pe cel slab, dezavantajat de șansă, trebuie să sprijine sectoare economice aflate în criză, dar care sunt indispensabile promovării unui trai civilizat, trebuie să asigure funcționarea unor servicii publice de protecție și intervenție socială. Înțelegerea caracterului social al statului ne permite explicarea sensului și dimensiunilor unor prevederi constituționale, precum cele din: art. 32 privind garantarea dreptului la învățătură; art. 34 privind obligația statului de alua măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice; art. 41 privind protecția socială amuncii; art. 47 privind obligația statului de alua măsurile necesare asigurării unui nivel de trai decent cetățenilor; art. 49 privind protecția copiilor și tinerilor; art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Și Constituția conține oserie de prevederi consacrate persoanei fizice (art. 16, art. 25, art. 49 etc.). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Considerații prealabile. Fundamentul reglementării 

    Copiii și tinerii sunt titulari ai drepturilor și libertăților fundamentale garantate de Capitolul II din Titlul II al Constituție, dar, datorită situației specifice, necesită un regim special de asistență și protecție în realizarea acestora. Promovarea drepturilor copiilor și ale tinerilor reprezentă o evoluție în garantarea drepturilor omului în general, care presupune măsuri pozitive din partea statului în ceea ce privește aceste categorii de persoane. Art. 49 din Constituție dă contur unui drept-sinteză, care valorifică realitatea în sensul căreia copiii și tinerii constituie marele potențial uman de azi, dar și de mâine, al societății, că ei sunt continuitatea și viitorul, perspectiva umană. Acest potențial uman are dreptul la o protecție și asistență aparte. Acestui drept îi corespunde obligația statului de a asigura copiilor și tinerilor condițiile necesare dezvoltării armonioase a aptitudinilor lor fizice și intelectuale (E.-S. Tănăsescu, în Constituția revizuită comentată, 2004, p. 100). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Reviste:
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Alt timp nu avem (VII)
Despre constituționalitatea anumitor reguli privind indemnizația pentru creșterea copilului
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Constituțional sau nu: CIM-ul suspendat de către angajator dacă s-a formulat plângere penală împotriva salariatului?
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...