Promulgarea legii | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Legiferarea -
ARTICOLUL 77
Promulgarea legii Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Președintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Reviste (9), Doctrină (1)

(3) Dacă Președintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    În ceea ce privește cel de-al doilea aspect, cel referitor la reexaminarea la cererea Președintelui României, în ședință comună, aunei legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului, sunt necesare câteva precizări impuse, pe de oparte, de rațiunea instituirii prin Constituție aacestei reglementări iar, pe de altă parte, de procedura propriu-zisă areexaminării unei asemenea legi. Legea asupra căreia Guvernul și-a angajat răspunderea, odată adoptată de Parlament, este olege ca oricare alta. Prin urmare, cu privire la aceasta, Președintele României poate cere, în temeiul art. 77 din Constituție, republicată, reexaminarea acesteia. Din această perspectivă, în doctrină s-a subliniat că Președintele României nu este ținut de această procedură – aadoptării legii prin angajarea răspunderii – acesta tratând legea respectivă ca pe orice altă lege, putând deci să ceară Parlamentului reexaminarea acesteia354. Acest lucru este posibil, întrucât dincolo de procedura specială prin care este adoptată în Parlament, oasemenea lege este supusă reexaminării, fie la solicitarea Președintelui României, fie ca urmare aconstatării neconstituționalității ei-în tot sau în parte, prin decizie – de către Curtea Constituțională; de asemenea, olege adoptată prin asumarea răspunderii trebuie să respecte normele prevăzute de lege355 cu privire la elaborarea actelor normative și poate fi modificată sau abrogată conform procedurii legislative obișnuite. 
    354 D. Apostol Tofan, în I. Muraru, E.S. Tănăsescu (coord.), Constituția României, 2008, p. 1080. 
    355 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în MOf nr. 260 din 21 aprilie 2010.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Promulgarea legii 
    Procesul legislativ se termină prin promulgarea legii. Promulgarea legii nu are o definiție constituțională. Ea este însă o operațiune circumscrisă atribuțiilor șefului statului, prin care se pune capăt procesului legislativ. Promulgarea legii reprezintă astfel actul prin care șeful statului constată că procesul legislativ este finalizat ori că obiecțiile sale cu privire la o lege adoptată de Parlament au fost reexaminate de acesta și, dacă este cazul, legea a fost supusă verificării Curții Constituționale, fiind epuizate toate etapele procedurii legislative. În opinia noastră, promulgarea este operațiunea prin care șeful statului își exercită prerogativele constituționale privitoare la adoptarea legii și se materializează într-un decret care consacră finalizarea procesului legislativ. Promulgarea devine, astfel, actul șefului statului prin care se ia cunoștință de terminarea procesului legislativ și se dispune publicarea legii în Monitorul Oficial al României, făcându-se posibilă intrarea în vigoare a legii și mai ales cunoașterea acesteia. În sistemul constituțional românesc, promulgarea legii nu are semnificația înzestrării acesteia cu formulă executorie. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Am arătat, deja, că, la exercitarea funcției legislative de către parlament, concură și alte autorități, mai ales executivul. De aceea, șeful de stat are importante atribuții în acest domeniu. Astfel, Președintele României: promulgă legile (art. 77), având dreptul de acere, osingură dată, reexaminarea legii; semnează legile în vederea publicării lor în Monitorul Oficial; poate sesiza Curtea Constituțională în legătură cu neconstituționalitatea legilor, potrivit art. 146 lit. a) sau în legătură cu conflicte juridice de natură constituțională, potrivit art. 146 lit. e) din Constituția revizuită. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    O astfel de susținere are în vedere obligația Președintelui de promulgare alegilor, potrivit art. 77 din Constituție, care ar îndeplini astfel oatribuție specifică puterii legislative, alături de altele de acest fel, cum ar fi dizolvarea Parlamentului etc. Fragilitatea unui asemenea punct de vedere este demonstrată de faptul că, ulterior acestei afirmații, având în vedere rolul Președintelui de mediator între puterile statului, precum și între stat și societate, consacrat de art. 80 alin. (2) din Constituție, același autor este de părere că Președintele României nu poate fi inclus nici în puterea legislativă și nici în cea executivă. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Promulgarea legii 

    Cu excepția legilor constituționale pentru care există o procedură specială de adoptare, celelalte legi parcurg și etapa promulgării legii, ca etapă finală anterioară intrării în vigoare și producerii de efecte juridice. Promulgarea reprezintă actul prin care, de regulă, șeful statului autentifică și învestește legea adoptată de către Parlament cu autoritate, dispunând publicarea ei în publicația oficială a statului. Prin promulgare, legea devine executorie, capătă astfel forță juridică (C. Ionescu, Unele reflecții pe marginea art. 77 din Constituția României, republicată, p. 337). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Reviste:
Considerații privind procedura parlamentară a reexaminării legilor din inițiativa Președintelui României
Claritatea, precizia și previzibilitatea actelor normative - condiții de constituționalitate a acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Valabilitatea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu. Considerații pe marginea modificărilor legislative în materie
CCR: Despre infracțiunea de deturnare de fonduri
Controlul de constituționalitate a legilor în România. Contribuții ale jurisprudenței
Amnistia și grațierea - modele constituționale privind protejarea statului de drept și a drepturilor persoanelor condamnate
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...