Principii generale | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

TITLUL I Principii generale Reviste (2)

ARTICOLUL 1 Statul român Practică judiciară (266), Reviste (10), Doctrină (6), Referințe în cărți (3)

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Practică judiciară (47), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica. Practică judiciară (25), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate. Practică judiciară (172), Reviste (58), Doctrină (4)

(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale. Referințe (1), Practică judiciară (1189), Reviste (54), Doctrină (6)

(5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Referințe (1), Practică judiciară (976), Reviste (97), Doctrină (10), Referințe în cărți (3)

ARTICOLUL 2 Suveranitatea Practică judiciară (67), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Practică judiciară (18), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Practică judiciară (24), Doctrină (1)

ARTICOLUL 3 Teritoriul Practică judiciară (39), Reviste (4), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Teritoriul României este inalienabil. Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme general admise ale dreptului internațional. Practică judiciară (3), Doctrină (1)

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe. În condițiile legii, unele orașe sunt declarate municipii. Practică judiciară (12), Doctrină (5)

(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. Practică judiciară (47)

ARTICOLUL 4 Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni Practică judiciară (67), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi. Practică judiciară (13)

(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. Practică judiciară (26), Reviste (8), Doctrină (1)

ARTICOLUL 5 Cetățenia Practică judiciară (134), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Cetățenia română se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de legea organică. Practică judiciară (17), Reviste (1)

(2) Cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naștere. Practică judiciară (7)

ARTICOLUL 6 Dreptul la identitate Practică judiciară (205), Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Practică judiciară (35), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni români. Practică judiciară (15)

ARTICOLUL 7 Românii din străinătate Practică judiciară (37), Reviste (1), Doctrină (1)

Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt. Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 8 Pluralismul și partidele politice Practică judiciară (57), Reviste (2), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiție și o garanție a democrației constituționale. Practică judiciară (8)

(2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației. Practică judiciară (6), Doctrină (1)

ARTICOLUL 9 Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale Practică judiciară (54), Reviste (5), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor lor.

ARTICOLUL 10 Relații internaționale Practică judiciară (42), Reviste (1), Doctrină (1)

România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele și, în acest cadru, relații de bună vecinătate, întemeiate pe principiile și pe celelalte norme general admise ale dreptului internațional. Practică judiciară (4)

ARTICOLUL 11 Dreptul internațional și dreptul intern Practică judiciară (557), Reviste (34), Doctrină (7), Referințe în cărți (2)

(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Practică judiciară (112), Reviste (13), Doctrină (1)

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Practică judiciară (392), Reviste (13), Doctrină (4)

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției. Practică judiciară (7), Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 12 Simboluri naționale Practică judiciară (27), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu. Practică judiciară (2)

(2) Ziua națională a României este 1 Decembrie. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(3) Imnul național al României este "Deșteaptă-te române". Practică judiciară (1)

(4) Stema țării și sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.

ARTICOLUL 13 Limba oficială Practică judiciară (25), Reviste (1), Doctrină (4)

În România, limba oficială este limba română. Practică judiciară (4)

ARTICOLUL 14 Capitala Practică judiciară (92), Doctrină (1)

Capitala României este municipiul București. Practică judiciară (8)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...