Prefectul | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ARTICOLUL 122 Consiliul județeanTITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL VI Autoritatea judecătorească - SECȚIUNEA 1 Instanțele judecătorești -
ARTICOLUL 124 Înfăptuirea justiției

TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL V Administrația publică - SECȚIUNEA a 2-a Administrația publică locală -
ARTICOLUL 123
Prefectul Practică judiciară (29), Reviste (4), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) Guvernul numește un prefect în fiecare județ și în municipiul București. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. Referințe (1), Practică judiciară (84), Reviste (7)

(3) Atribuțiile prefectului se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(4) Între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept. Practică judiciară (16), Reviste (5), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...