Pluralismul și partidele politice | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 8
Pluralismul și partidele politice Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiție și o garanție a democrației constituționale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Principiul pluralismului în democrația constituțională 
    Pluralismul este un concept multidisciplinar, întâlnit în politologie, sociologie, drept, fiind asociat cu alte concepte specifice acestor domenii: pluralism social, pluralism ideologic, pluralism juridic, pluralism politic etc. Sensul sociologic al pluralismului determină sensurile din cadrul celorlalte discipline, aceasta deoarece se referă la societatea pluralistă, care la rândul ei constituie baza democrației constituționale autentice. Astfel, potrivit doctrinei, „într-o societate pluralistă, factorii care concură la desfășurarea vieții sociale, indiferent de natura lor politică, civilă, culturală, etnică, sunt priviți ca ireductibili și în competiție, ceea ce, evident, nu exclude elemente comune, de consens. Însuși pluralismul este o asemenea noțiune generală, fără de care diversitatea nu ar fi de conceput” (M. Constantinescu, Partidele în sistemul pluralismului politic, p. 120). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Stabilirea conceptului de partid politic permite corecta interpretare aprevederilor art. 8 din Constituție, în sensul cărora partidele politice contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice acetățenilor. De altfel, așa cum se va vedea mai departe, constituțiile care reglementează partidele politice conțin și ele dispoziții similare. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Principiul pluralismului în democrația constituțională 

    Pluralismul este un concept multidisciplinar, întâlnit în politologie, sociologie, drept, fiind asociat cu alte concepte specifice acestor domenii: pluralism social, pluralism ideologic, pluralism juridic, pluralism politic etc. Sensul sociologic al pluralismului determină sensurile din cadrul celorlalte discipline, aceasta deoarece se referă la societatea pluralistă, care la rândul ei constituie baza democrației constituționale autentice. Astfel, potrivit doctrinei, „pentru ca democrația să rezulte din libertate, participarea cetățenilor la formarea și exercițiul puterii democratice trebuie să fie structurată pluralist (...). Structurarea plurală este deci o trăsătură esențială a democrației liberale, trăsătură ce o deosebește de totalitarism” (D.-C. Dănișor, 2009, p. 258-259). Pluralismul valorilor (inclusiv morale) și al modurilor de viață este o precondiție a unei societăți democratice, chiar dacă, la un moment dat, poate deveni generator de conflicte. Aceasta, pentru că „între valori și evaluări incomensurabile și ocazional contestate, nicio alegere nu apare singura rezonabilă” (R. Bellamy, 2001, p. 4). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Stabilirea conceptului de partid politic permite corecta interpretare aprevederilor art. 8 din Constituție, în sensul cărora partidele politice contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice acetățenilor. De altfel, așa cum se va vedea mai departe, constituțiile care reglementează partidele politice conțin și ele dispoziții similare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Statul român
Suveranitatea
Teritoriul
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Despre încetarea mandatului de ales local, raportată la fuziunea partidelor politice
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Acțiune în revendicare formulată după apariția Legii nr. 10/2001. Necontestarea în termenul legal a actului de înstrăinare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Imposibilitatea restituirii în natură a imobilului. Dreptul la acordarea de măsuri reparatorii potrivit legii speciale
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești referitoare la minori în jurisprudența Curții Constituționale a României
Considerații critice asupra limitelor competenței de revizuire a Constituției României
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Privire critică asupra respectării normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul desfășurării recentului proces electoral de alegere a Președintelui României/Critical view on the compliance with the rules regarding the protection of personal data in the context of the recent electoral process for the election of the President of Romania
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...