Participarea la ședințele Guvernului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 87
Participarea la ședințele Guvernului Doctrină (5)

(1) Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului-ministru, în alte situații. Jurisprudență

(2) Președintele României prezidează ședințele Guvernului la care participă.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Atribuțiile Președintelui în raport cu Guvernul și, implicit, cu prim-ministrul, care poate fi om politic sau opersonalitate neutră față de partidele politice, sunt limitate: desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru și numirea Guvernului pe baza votului de încredere acordat de Parlament [art. 85 alin. (1) și art. 103 din Constituție], revocarea și numirea unor membri ai Guvernului, în caz de vacanță apostului său sau de remaniere guvernamentală, la propunerea prim-ministrului [art. 85 alin. (2) și (3)], consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită (art. 86 din Constituție) și participarea la ședințele Guvernului (art. 87)126. 
    126 D. Apostol Tofan, op. cit., vol. I, 2008, p. 129.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Președintele României este membru al Guvernului? 
    Constituția prevede că Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea prim-ministrului, în alte situații. Atunci când participă la aceste ședințe, Președintele le prezidează. Participarea la ședințe și prezidarea lor nu îl face pe Președinte membru al Guvernului. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Din caracterizarea instituției șefului de stat stabilită de art. 80 alin. (2) din Constituție rezultă că Președintele României exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Ca atare, șeful de stat se află în raporturi constituționale clar definite cu autoritățile publice, multe din atribuțiile sale privind organizarea și funcționarea acestora. Aceste atribuții sunt: prezentarea de mesaje Parlamentului, cu privire la principalele probleme politice ale națiunii (art. 88); consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită (art. 86); participarea la ședințele Guvernului și prezidarea acestor ședințe în condițiile art. 87; organizarea referendumului în probleme de interes național, după consultarea prealabilă aParlamentului (art. 90). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Tot în raporturile cu Guvernul, Constituția mai prevede următoarele atribuții în sarcina Președintelui: revocarea și numirea unor membri ai Guvernului, în caz de vacanță apostului sau de remaniere guvernamentală, la propunerea primului-ministru [art. 85 alin. (2) și (3) din Constituție], consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită (art. 86 din Constituție) și participarea la ședințele Guvernului (art. 87 din Constituție). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Președintele României este membru al Guvernului? 

    Constituția prevede că Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea prim-ministrului, în alte situații. Atunci când participă la aceste ședințe, Președintele le prezidează. Participarea la ședințe și prezidarea lor nu îl face pe Președinte membru al Guvernului. Conform art. 102 din Constituție, Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică, iar Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor prevede în art. 3 că Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri, miniștri de stat, precum și miniștri-delegați cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere. Așadar, din aceste dispoziții nu reiese că Președintele este membru al Guvernului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...