Nivelul de trai | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 47
Nivelul de trai Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (33)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații generale 
    La momentul elaborării Constituției, redactarea alin. (1) a art. 47 a însemnat nu numai statuarea unei direcții de acțiune a statului, obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, ci și afirmarea unui drept fundamental cetățenesc inserat mai târziu în catalogul dreptului și libertăților fundamentale ale omului. Literatura de specialitate a relevat și faptul că, prin conținutul său, dreptul la un nivel de trai decent include dreptul cetățeanului la condiții rezonabile de viață care să-i asigure lui și familiei un trai civilizat, decent (M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituția României revizuită – comentarii și explicații, pp. 97-99). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    Se consideră, totodată, că un nou drept al omului este dreptul la un nivel de viață decent (satisfăcător). Noțiunea de nivel de viață satisfăcător include, ca un minimum, dreptul la alimentație, la îmbrăcăminte și la olocuință satisfăcătoare (vezi și articolul 47 din Constituția României). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    România este un stat social. Acest caracter rezultă atât din natura (esența) statului, cât și mai ales din funcțiile sale. Statul modern poate și trebuie să imprime tuturor acțiunilor economice, politice, culturale, un conținut social fundamentat pe valori etice și umane care să creeze terenul fertil exprimării reale apersonalității cetățenilor, adrepturilor și libertăților lor, așanselor lor egale. Statul social nu poate fi un simplu partener de afaceri, un simplu observator, ci un participant care trebuie să intervină, trebuie să aibă inițiativă și, mai ales, să ia măsuri care să asigure realizarea binelui comun. El trebuie să protejeze pe cel slab, dezavantajat de șansă, trebuie să sprijine sectoare economice aflate în criză, dar care sunt indispensabile promovării unui trai civilizat, trebuie să asigure funcționarea unor servicii publice de protecție și intervenție socială. Înțelegerea caracterului social al statului ne permite explicarea sensului și dimensiunilor unor prevederi constituționale, precum cele din: art. 32 privind garantarea dreptului la învățătură; art. 34 privind obligația statului de alua măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice; art. 41 privind protecția socială amuncii; art. 47 privind obligația statului de alua măsurile necesare asigurării unui nivel de trai decent cetățenilor; art. 49 privind protecția copiilor și tinerilor; art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Considerații generale 

    La momentul elaborării Constituției, redactarea alin. (1) al actualului art. 47 a însemnat nu numai statuarea unei direcții de acțiune (politică publică) a statului, obligat să ia măsuri de dezvoltare economică în vederea asigurării unui nivel de trai decent pentru cetățenii săi, ci și afirmarea unui drept fundamental. Literatura de specialitate a relevat faptul că, prin conținutul său, dreptul la un nivel de trai decent include dreptul cetățeanului la condiții rezonabile de viață, care să-i asigure lui și familiei un trai civilizat, decent (Constituția revizuită – comentarii comentată, 2004, p. 97-99). Considerat un drept de generația a doua, ce impune statului anumite obligații în vederea realizării sale, dreptul la un nivel de trai decent presupune și necesara cooperare dintre state pentru a pune ființele umane la adăpost de foame și mizerie, ceea ce l-ar putea încadra si în generația a treia a drepturilor fundamentale. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Dar Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 24/2003109, areținut că întreruperea temporară aactivității unității, avută în vedere de dispoziția legală supusă controlului, nu este imputabilă salariaților și nu se identifică cu situațiile în care unitatea își încetează activitatea datorită falimentului ori își reduce personalul ca urmare areorganizării. Ca atare, obligația de plată aindemnizației de 75% din fondul de salarii în beneficiul angajaților este omăsură legală care își găsește reazemul constituțional în art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală. Acest text proclamă statul român ca „stat social”, valoare constituțională care semnifică, printre altele, ideea solidarității sociale și apoliticii de securitate socială. În acest sens, statul social trebuie să asigure, printre altele, protecția socială amuncii, prevăzută de art. 41 alin. (2), și un nivel de trai decent, prevăzut la art. 47 alin. (1) din Constituție. 
    109 M.Of. nr. 72 din 5 februarie 2003.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Reviste:
Dispozițiile art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Avocat
Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României
Recalculare pensie militară, personal aeronautic din aviația militară. Cuantumul pensiei recalculate – elemente componente, baza de calcul/Recalculation of military pension, the aeronautical staff in the military aviation field. Amount of the recalculated pension – components, calculation basis
Pensii militare. Se încalcă dreptul de proprietate privată?
Sunt constituționale prevederile Codului muncii referitoare la perioada de probă?
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcționarilor publici/Prior procedure. Public employees' salary rights
Nevoia de protecție a consumatorilor. Cum intervenim: prin sau asupra unor instituții de drept?/La nécessité de protéger les consommateurs. Comment peut-on intervenir: par ou sur certains organismes de droit?/Need to protect consumers. How do we intervene: through or in relation to certain law institutions?
Restrângeri aduse drepturilor la indexarea salariilor, la pensie pentru vechime în muncă și la indemnizațiile de gratitudine pentru fapte de eroism. Opinie separată. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U. G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Suspendarea de drept a funcționarului public. Aplicarea jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...