Ministerul Public | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Autoritatea judecătorească -
SECȚIUNEA a 2-a
Ministerul Public

ARTICOLUL 131 Rolul Ministerului Public Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3)

(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (2)

(2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Reviste (8)

(3) Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2)

ARTICOLUL 132 Statutul procurorilor Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției. Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (1)

(2) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    „Autoritatea judecătorească” se compune din instanțele judecătorești potrivit art. 126 - 130, Parchetele care funcționează pe lângă instanțele judecătorești potrivit art. 131 - 132 și Consiliul Superior al Magistraturii conform dispozițiilor art. 133 - 134 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Tezele pentru Constituție au reținut trei idei: în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și ale ordinii publice; Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete pe lângă fiecare instanță judecătorească, în condițiile stabilite prin legea pentru organizarea judecătorească; procurorii își desfășoară activitatea sub conducerea și controlul șefilor ierarhici și sub autoritatea ministrului justiției. După dezbateri asupra tezelor, care au vizat, în principal statutul Ministerului Public, în proiectul Constituției s-au reținut în art. 129 două alineate: (1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor; (2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Deși au fost discuții și la dezbaterea proiectului, art. 130 al Constituției din anul 1991 a păstrat dispozițiile din proiect (vezi Geneza Constituției României 1991, p. 25, 452, 567, 613, pp. 814-817). Prin Legea nr. 429/2003 s-a introdus alin. (3), ca text nou. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul articolului 

    Tezele pentru Constituție au reținut trei idei: în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și ale ordinii publice; Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete pe lângă fiecare instanță judecătorească, în condițiile stabilite prin legea pentru organizarea judecătorească; procurorii își desfășoară activitatea sub conducerea și controlul șefilor ierarhici și sub autoritatea ministrului justiției. După dezbateri asupra tezelor, care au vizat, în principal statutul Ministerului Public, în proiectul Constituției s-au reținut în art. 129 două alineate: (1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor; (2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Deși au fost discuții și la dezbaterea proiectului, art. 130 al Constituției din anul 1991 a păstrat dispozițiile din proiect (a se vedea Geneza Constituției României 1991, p. 25, 452, 567, 613, p. 814-817). Prin Legea nr. 429/2003 s-a introdus alin. (3), ca text nou. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    „Autoritatea judecătorească” se compune din instanțele judecătorești potrivit art. 126 - 130, Parchetele care funcționează pe lângă instanțele judecătorești potrivit art. 131 - 132 și Consiliul Superior al Magistraturii conform dispozițiilor art. 133 - 134 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Tezele pentru Constituție au reținut trei idei: în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și ale ordinii publice; Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete pe lângă fiecare instanță judecătorească, în condițiile stabilite prin legea pentru organizarea judecătorească; procurorii își desfășoară activitatea sub conducerea și controlul șefilor ierarhici și sub autoritatea ministrului justiției. După dezbateri asupra tezelor, care au vizat, în principal statutul Ministerului Public, în proiectul Constituției s-au reținut în art. 129 două alineate: (1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor; (2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Deși au fost discuții și la dezbaterea proiectului, art. 130 al Constituției din anul 1991 a păstrat dispozițiile din proiect (vezi Geneza Constituției României 1991, p. 25, 452, 567, 613, pp. 814-817). Prin Legea nr. 429/2003 s-a introdus alin. (3), ca text nou. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Organizare și funcționare
Statutul deputaților și al senatorilor
Legiferarea
Administrația publică centrală de specialitate
Administrația publică locală
Instanțele judecătorești
Ministerul Public
Consiliul Superior al Magistraturii
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Aplicabilitatea principiului indivizibilității Ministerului Public. Analiză cauză
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Elemente de neconstituționalitate cu privire la art. 318 din Codul de procedură penală
Autoritatea ministrului justiției în raport cu procurorii, prevăzută de art. 132 alin. (1) din Constituție, în jurisprudența Curții Constituționale
Procurorul: magistrat sau agent executiv?
Supravegherea tehnică (I)
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...