Mesaje | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 88
Mesaje Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Atunci când Președintele apreciază că anumite aspecte legate de îmbunătățirea executivului și administrației centrale de specialitate țin de procesul legislativ sau de controlul parlamentar este firesc și necesar să existe un canal de comunicare cu Parlamentul211. Din acest motiv, există posibilitatea constituțională aPreședintelui, prevăzută în art. 88 din Constituție – rămas nemodificat în urma revizuirii212 – de aadresa mesaje Parlamentului. Din perspectiva acestui articol, mesajul îndeplinește un dublu rol: reprezintă un mijloc instituționalizat de comunicare între Președinte și Parlament și, în același timp, este omodalitate prin care Președintele atrage atenția reprezentaților poporului și, implicit, poporului, asupra unor probleme de interes, pe care instituțiile statului trebuie să le rezolve sau care îi privesc în mod nemijlocit pe cetățeni. Rolul mesajelor prezidențiale este acela de asensibiliza forul legislativ cu probleme politice prioritare sau care sunt privite în mod diferit de cele două puteri, riscând să producă blocaje în activitatea statală sau convulsii în viața socială. 
    211 A. Iorgovan, op. cit., vol. I, 2005, p. 300. 
    212 Astfel, în conformitate cu art. 88 din Constituție „Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii”.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Modalități de cooperare între Președinte și Parlament 
    Textul constituțional reglementează una din modalitățile de dialog între Parlament și Președinte. Mesajul nu este unica formă de realizare adialogului între cele două instituții. Alături de mesaj, Președintele României mai poate adresa Parlamentului cereri și solicitări. Astfel, conform art. 77 alin. (2) din Constituție, înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, osingură dată, reexaminarea legii. Conform art. 90 din Constituție Președintele poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național, dar numai după consultarea Parlamentului. Această consultare poate fi făcută fie sub forma unei cereri, fie sub forma unui mesaj adresat Parlamentului. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Au asemenea obligații constituționale șefii de state, șefii de guverne, anumite autorități ale statului. Desigur, în această privință concluziile nu trebuie să fie rigide, mai ales cât privește raporturile constituționale dintre parlamente și șefii de state. Aici folosirea termenului control este mai mult (uneori) convențională, marcând exigența unor raporturi între aceste înalte autorități publice. De exemplu, Parlamentul României, ascultă anual mesajul Președintelui României cu privire la principalele probleme politice ale națiunii (art. 88 din Constituție); ascultă și aprobă programul Guvernului (art. 103 din Constituție); ascultă anual raportul Curții de Conturi (art. 140 din Constituție), ascultă rapoartele Avocatului Poporului (art. 60 din Constituție). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Legat de prima categorie de atribuții, adresarea de mesaje Președintelui, analiza pornește de la dispozițiile art. 88 din Constituție, rămas neschimbat ca urmare arevizuirii, potrivit căruia: „Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Modalități de cooperare între Președinte și Parlament 

    Textul constituțional reglementează una dintre modalitățile de dialog între Parlament și Președinte. Mesajul nu este unica formă de realizare a dialogului între cele două instituții. Alături de mesaj, Președintele României mai poate adresa Parlamentului cereri și solicitări. Astfel, conform art. 77 alin. (2) din Constituție, înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Conform art. 90 din Constituție Președintele poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național, dar numai după consultarea Parlamentului. Această consultare poate fi făcută fie sub forma unei cereri, fie sub forma unui mesaj adresat Parlamentului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Reviste:
Caracteristici ale autorităților autonome prin prisma legislației, doctrinei și jurisprudenței
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...