Măsuri excepționale | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 93
Măsuri excepționale Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară ori în unele unități administrativ-teritoriale și solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. Referințe (1), Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență și funcționează pe toată durata acestora. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Dispozițiile constituționale reglementează și instituția „convocării de drept” aParlamentului, precizând expres situațiile în care aceasta intervine. Evident că instituția convocării de drept acționează numai în cazul în care Parlamentul nu este deja întrunit în sesiune ordinară sau extraordinară. Conform dispozițiilor constituționale, convocarea de drept aParlamentului intervine: a) în caz agresiune armată îndreptată împotriva țării [art. 92 alin. (3)] și în caz de mobilizare sau de război [art. 92 alin. (4)], când Parlamentul se convoacă în 24 de ore de la declararea lor; b) în caz de instituire astării de asediu sau astării de urgență, când Parlamentul se convoacă de drept în 48 de ore de la instituirea acestora (art. 93) și c) în ipoteza depunerii spre aprobare, de către Guvern, aunei ordonanțe de urgență, când Camerele se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunerea ordonanței [art. 115 alin. (5)]224. 
    224 Alin. (5) al art. 115 a fost introdus prin pct. 562 din Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituției României.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Definiții 
    Întreg acest articol dă expresie rolului pe care îl are Președintele statului de garant al independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării, precum și cel de veghere la buna funcționare a autorităților în favoarea cetățenilor. Șeful statului este una din autoritățile care trebuie să vegheze în mod permanent la buna funcționare a instituțiilor statului și să se implice în mod activ pentru a proteja cetățenii și bunurile lor în situații excepționale. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Atunci când își exercită atribuțiile privind măsurile excepționale prevăzute de art. 93 din Constituția republicată, Președintele României nu face altceva decât să aprecieze momentul în care începe să producă efecte, reglementarea privind starea de asediu și starea de urgență, respectându-se dispozițiile art. 53 din Constituția republicată privitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Deși oparte considerabilă adoctrinei actuale susține că decretele Președintelui pot fi și acte administrative normative, exemplificând cu decretele de mobilizare parțială sau totală aforțelor armate, de respingere aunei agresiuni armate sau cu cele de instituire astării de asediu sau de urgență, emise în condițiile art. 92 și art. 93 din Constituție, în ce ne privește considerăm și noi, alături de alți autori, că ele nu pot fi decât acte administrative individuale (A. Iorgovan, op. cit., 2005, p. 324; M. Oroveanu, op. cit., 1998, p. 430; E. Bălan, op. cit., 2008, p. 77). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Definiții 

    Prevederile acestui articol stabilesc rolul pe care îl are Președintele statului de garant al independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării, precum și cel de veghere la buna funcționare a autorităților în favoarea cetățenilor. Șeful statului este una din autoritățile care trebuie să vegheze în mod permanent la buna funcționare a instituțiilor statului și să se implice în mod activ pentru a proteja cetățenii și bunurile lor în situații excepționale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Reviste:
Atribuțiile Președintelui României în domeniul securității naționale și al situațiilor excepționale
Democrația în stare de urgență și cooperarea loială între instituțiile statului
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
CCR a motivat decizia sa referitor la Șeful Statului Major
Punct de vedere asupra legalității ordinelor militare emise în perioada stării de urgență, care limitează exercițiul dreptului fundamental la libertate religioasă
Starea de urgență
Ce înseamnă starea de alertă și ce obligații vor avea cetățenii
Starea de alertă: de ce nu este neconstituțională OUG nr. 21/2004
Restricții impuse deja dar și reglementări noi. Ce prevede decretul de prelungire a stării de urgență
Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului legea privind șomajul tehnic
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...