Limba oficială | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 13
Limba oficială Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

În România, limba oficială este limba română. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Într-adevăr, în țara noastră „limba oficială este limba română” (art. 13 din Constituție), soluție firească în orice stat național141. De aceea, legiuitorul prezumă că limba oficială este cunoscută de toți cetățenii patriei. Folosirea limbii materne de către minoritățile naționale reprezintă oimportantă înlesnire pentru persoanele în cauză. 
    141 A se vedea, pentru amănunte, și S. Neculaescu, D. Matei, op. cit., p. 127-128.
[ Mai mult... ]
 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Pe de altă parte, este de observat că textul aplică dispozițiile art. 13 din Constituția României, potrivit cărora limba oficială în România este limba română. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoric 
    Limba română afost reglementată ca limbă oficială astatului român pentru prima oară la nivel constituțional în Constituția din 1923, care în art. 126 prevedea că „Limba românească este limba oficială aStatului român”. Aceeași reglementare este păstrată și în art. 94 din Constituția de la 1938. 
    Constituțiile socialiste din 1948, 1952 și 1965 aduc oschimbare de abordare. Ele nu mai prevăd caracterul oficial al limbii române, dar reglementează posibilitatea utilizării limbii materne pentru minoritățile naționale în administrație, învățământ și justiție alături de limba română. Astfel, Constituția de la 1948, prevedea în art. 24 că în Republica Populară Română se asigură naționalităților conlocuitoare dreptul de folosire alimbii materne și organizarea învățământului de toate gradele în limba maternă, iar administrația și justiția, în circumscripțiile locuite și de populații de altă naționalitate decât cea română, vor folosi oral și scris și limba naționalității respective și vor face numiri de funcționari din sânul naționalității respective sau din altă naționalitate, care cunosc limba populației locale. Subliniind caracterul oficial al limbii române, Constituția de la 1948 prevedea că predarea limbii și literaturii române este obligatorie în școlile de orice grad. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Fiind vorba de cerințe exprimate de regulă prin norme de recomandare, datele problemei se schimbă în cazul în care legea și, în primul rând, Legea fundamentală, impun un anumit limbaj, oanumită terminologie. Spre exemplu, un act elaborat de oautoritate aadministrației publice în altă limbă decât limba română este inexistent, el încălcând dispozițiile art. 13 din Constituție referitoare la limba oficială astatului (A. Iorgovan, op. cit., 2005, p. 55). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoric 

    Limba română a fost reglementată ca limbă oficială a statului român pentru prima oară la nivel constituțional în Constituția din 1923, care în art. 126 prevedea că „Limba românească este limba oficială a Statului român”. Aceeași reglementare este păstrată și în art. 94 al Constituției din 1938. 
    Constituțiile socialiste din 1948, 1952 și 1965 aduc o schimbare de abordare. Ele nu mai prevăd caracterul oficial al limbii române, dar reglementează posibilitatea utilizării limbii materne pentru minoritățile naționale în administrație, învățământ și justiție alături de limba română. Astfel, Constituția de la 1948 prevedea în art. 24 că în Republica Populară Română se asigură naționalităților conlocuitoare dreptul de folosire a limbii materne și organizarea învățământului de toate gradele în limba maternă, iar administrația și justiția, în circumscripțiile locuite și de populații de altă naționalitate decât cea română, vor folosi oral și scris și limba naționalității respective și vor face numiri de funcționari din sânul naționalității respective sau din altă naționalitate care cunosc limba populației locale. Subliniind caracterul oficial al limbii române, Constituția de la 1948 prevedea că predarea limbii și literaturii române este obligatorie în școlile de orice grad. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Teritoriul
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Referendumul - între libertate și constituționalitate
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...