Libertatea economică | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 45
Libertatea economică Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (6)

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1
    De aceea, obiectivul regulilor de concurență este acela al bunăstării majorității consumatorilor și al evitării, în subsidiar, ca doar oparte mică acetățenilor să beneficieze. Concurența este, deci, în planul raporturilor economice din societate, ceea ce democrația este în planul raporturilor politice, este așadar „democrația” economică. Am făcut această paralelă pentru alega concurența de principiul libertății economice, la rândul său bază alibertății politice, pe care Constituția României, așa cum se va vedea mai jos, îl consacră în mod expres în art. 45. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Având caracterul de dispoziție generală, acest text normativ trebuie privit doar în corelare cu alte prevederi constituționale incidente. Articolul 44 alin. (7) din Constituție vorbește de anumite limitări ale exercitării dreptului de proprietate prin impunerea respectării unor sarcini instituite prin lege. Pe de altă parte, în articolul imediat următor, art. 45, este garantat accesul liber al persoanei la oactivitate economică, acest lucru presupunând, în materia care face obiectul acestei lucrări, posibilitatea oricărei persoane de adeține acțiuni ale oricărei societăți comerciale. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prevederea din art. 135 alin. (1) trebuie coroborată cu art. 45 din Constituția României conform căruia „Accesul liber al persoanei la oactivitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate” și cu art. 57 din legea fundamentală, conform căruia drepturile și libertățile constituționale trebuie exercitate „cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Împreună cu proprietatea privată, libertatea economică, inițiativa economică privată reprezintă fundamentul economiei de piață, al creșterii economice și al prosperității sociale. De aceea, după ce reglementează protecția proprietății private în art. 44, Constituția României garantează, în art. 45, accesul liber al persoanei la o activitate economică și libera inițiativă, precum și exercitarea acestora. Se poate afirma că introducerea acestui text în Constituție la revizuirea din 2003, pentru a reglementa o libertate din prima generație (E.S. Tănăsescu, în M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituția României revizuită – comentarii și explicații, p. 97) a fost una din cele mai inspirate opțiuni ale legiuitorului, atât din punctul de vedere al conținutului său, cât și din punctul de vedere al așezării sale în corpul Legii fundametale. Acest drept fundamental, consacrat în Capitolul II, trebuie interpretat în corelație cu art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție, potrivit căruia statul trebuie să asigure libertatea comerțului, protecția concurenței loiale și crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    În explicarea partidelor politice se impune, mai întâi, clarificarea locului și rolului lor în cadrul asociațiilor. Firesc, în catalogul libertăților publice este prezentă libertatea de asociere. Dar asociații se pot înființa nu numai în exercițiul acestei libertăți. Putem constata cel puțin două mari categorii de asociații: a) cele create în baza dreptului de asociere, ca drept fundamental cetățenesc; b) cele create pe temeiuri contractuale (societăți, fundații, regii, asociații economice) sau în exercitarea libertății economice (art. 45 din Constituție) sau alibertății comerțului [art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție]. Așa văzute lucrurile vom observa că partidele politice se încadrează în prima categorie de asociații, iar acest lucru nu este lipsit de semnificații juridice, lor aplicându-li-se prioritar regimul juridic constituțional. Cât privește încadrarea partidelor în cadrul asociațiilor ea rezultă evident din definițiile formulate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Reviste:
Transferul proprietății și riscul în contractul de vânzare-cumpărare potrivit noului Cod civil
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Depunctarea operatorilor aflați în insolvență. Sancțiune discriminatorie
Interdicții privind concedierea salariaților
În ce condiții este constituțională prelungirea măsurii controlului judiciar?
Cerere de modificare a obligațiilor impuse la luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru ca inculpatul să meargă la cumpărături, la frizer, la medicul stomatolog și la cabinetul avocatului ales. Situații temeinic justificate
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Doctrină:
Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...