Libertatea de exprimare | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ARTICOLUL 29 Libertatea conștiinței ARTICOLUL 31 Dreptul la informație

TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - CAPITOLUL II Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 30
Libertatea de exprimare Jurisprudență (1), Practică judiciară (76), Reviste (8), Doctrină (5), Referințe în cărți (1)

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Practică judiciară (21), Reviste (4)

(2) Cenzura de orice fel este interzisă. Practică judiciară (7), Reviste (1)

(3) Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. Practică judiciară (3)

(4) Nici o publicație nu poate fi suprimată. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligația de a face publică sursa finanțării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Practică judiciară (45), Reviste (10), Doctrină (1)

(7) Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. Reviste (2), Doctrină (3)

(8) Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. Practică judiciară (16), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...