Libertatea conștiinței | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 29
Libertatea conștiinței Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3)

(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Libertatea conștiinței este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (4)

(4) În relațiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de învrăjbire religioasă. Jurisprudență

(5) Cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate. Jurisprudență, Reviste (5)

(6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoric 
    Într-o accepțiune largă, libertatea conștiinței este posibilitatea cetățeanului de a avea și de a exprima public o concepție a sa despre lumea înconjurătoare. Această libertate este reglementată prin art. 29 din Constituție. Ea comportă unele explicații din care să rezulte mai ales conținutul și denumirea sa, precum și locul ce-l ocupă în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    Vom observa că se folosesc frecvent termenii drept sau libertate. Astfel Constituția utilizează termenul drept, atunci când consacră dreptul la viață (art. 22), dreptul la apărare (art. 24), dreptul la informație (art. 31), dreptul de vot (art. 36) etc. În schimb Constituția folosește termenul libertate atunci când reglementează libertatea conștiinței (art. 29), libertatea de exprimare (art. 30), libertatea întrunirilor (art. 39) etc. Cum se explică această terminologie? Există, din punct de vedere juridic, deosebiri între drept și libertate? Vom observa că terminologia constituțională, deși nuanțată, desemnează osingură categorie juridică și anume dreptul fundamental. Astfel văzute lucrurile, vom observa că, juridicește, dreptul este olibertate, iar libertatea este un drept. Nu există deosebiri de natură juridică, suntem deci în prezența unei singure noțiuni juridice. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoric 

    Într-o accepțiune largă, libertatea conștiinței este posibilitatea cetățeanului de a avea și de a exprima public o concepție a sa despre lumea înconjurătoare. Această libertate este reglementată prin art. 29 din Constituție. Ea comportă unele explicații din care să rezulte mai ales conținutul și denumirea sa, precum și locul ce-l ocupă în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    Participarea la acest referendum afost de circa 27%, iar cetățenii români au votat cu „Da” în proporție de circa 78%. În legătură cu aceste procente, Curtea Constituțională adecis cu valoare de principiu că „Legea nu prevede obligația cetățenilor de aparticipa la referendum, ci dreptul acestuia. De altfel, Constituția consacră dreptul de vot, și nu obligația de avota (a se vedea, în acest sens, și Comentariul general nr. 25 referitor la art. 25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, (...), comentariu realizat de Comitetul Drepturilor Omului). De aceea, acest drept este inclus în Titlul II Capitolul II al Constituției (...), și nu în Titlul II Capitolul III – Îndatoririle fundamentale; așadar ține de voința fiecărui cetățean de adecide în mod liber dacă își exercită acest drept. Acesta nu poate fi obligat să îl exercite sau, dimpotrivă, să nu îl exercite din moment ce art. 29 alin. (2) din Constituție garantează libertatea conștiinței. Exprimarea unei opțiuni politice poate avea loc nu numai prin participarea la referendum, ci și prin neparticiparea la acesta, mai ales în situația în care legislația relevantă impune un anumit cvorum de participare. În acest fel se poate crea omajoritate de blocaj raportat la numărul cetățenilor unui stat. În acest mod, cei care aleg să nu își exercite dreptul de vot consideră că printr-o conduită pasivă își pot impune voința politică. Astfel, alegând să nu își exercite un drept constituțional, cetățenii își văd realizate propriile lor convingeri prin neparticipare, în mod indirect, acelor contrare. De aceea, neparticiparea la referendum, mai exact neexercitarea dreptului de vot, este tot oformă de exprimare avoinței politice acetățenilor și de participare la viața politică. Astfel, (...), singura condiționalitate este aceea ca exercitarea sau neexercitarea dreptului de vot să nu fie impusă, ci să țină de resortul intern al fiecărei persoane” (Hotărârea nr. 3 din 2 august 2012). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Reviste:
Soluții legislative neconstituționale în domeniul educației
Garantarea dreptului individului la libertatea de religie - reglementări interne și internaționale
Despre acordarea de către angajatori a zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
Considerații privind evoluția regimului minorităților naționale în România
Biserica Ortodoxă Română se opune obligativității educației sexuale pentru copii în școli
15. Raportul de muncă al unui preot. Dreptul la creșterea și îngrijirea copilului său
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Facebook în perspectiva regulilor europene privind protecția datelor
Originea sacră și morală a dreptului
Incitarea la ură sau discriminare
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...