Jurământul de credință | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 104
Jurământul de credință Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune individual, în fața Președintelui României, jurământul de la articolul 82. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Guvernul în întregul său și fiecare membru în parte își exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    În concluzie, prin aceeași decizie citată anterior, Curtea Constituțională areținut că dispozițiile art. 85 alin. (3) din Constituție nu sunt aplicabile în cazul desemnării miniștrilor interimari, ci numai în cazul numirii de noi membri ai Guvernului. Această concluzie rezultă atât din interpretarea literală atextelor constituționale de referință [art. 85 din Constituție se referă la numirea Guvernului, pe când art. 107 alin. (3) și (4) din Constituție se referă la desemnarea altor membri ai Guvernului ca miniștri interimari], cât și din interpretarea sistematică adispozițiilor constituționale cuprinse în art. 85Numirea Guvernului, art. 103Învestitura, art. 104Jurământul de credință, art. 106Încetarea funcției de membru al Guvernului și art. 107Primul-ministru. Numirea miniștrilor în caz de remaniere guvernamentală reprezintă oinstituție constituțională distinctă, cu oreglementare constituțională distinctă de aceea adesemnării miniștrilor interimari. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Prim-ministrul, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului au obligația de a depune individual,în fața șefului statului, jurământul de credință și de fidelitate, aspect care desăvârșește procedura legală a învestiturii Guvernului în ansamblul său și a învestirii personale a fiecărui membru care-l compune. 
    Obligativitatea depunerii jurământului decurge tot din prevederile constituționale [art. 54 alin. (2) din Constituția republicată] în conformitate cu care cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, ca expresie aobligației de fidelitate față de țară, trebuie să depună jurământul cerut de lege, în fața Președintelui. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În Constituția actuală aRomâniei, procedura de învestitură aGuvernului este prevăzută în art. 85 alin. (1) coroborat cu art. 103 și art. 104. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
    Este o tradiție unanim recunoscută și aplicată în statele lumii ca cei care exercită o anumită funcție publică, indiferent de domeniul în care se exercită funcția respectivă și de natura activității, să presteze un jurământ de credință față de anumite valori socotite ca atare de către Constituția sau legile statului respectiv. Rațiunea prestării unui astfel de jurământ constă în faptul că o persoană, fie aceasta șeful statului, ministru, funcționar public, judecător ori procuror, se află într-un serviciu public (C. Ionescu, în C. Ionescu, C.A. Dumitrescu, 2017, p. 1078). [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    În concluzie, prin aceeași decizie citată anterior, Curtea Constituțională areținut că dispozițiile art. 85 alin. (3) din Constituție nu sunt aplicabile în cazul desemnării miniștrilor interimari, ci numai în cazul numirii de noi membri ai Guvernului. Această concluzie rezultă atât din interpretarea literală atextelor constituționale de referință [art. 85 din Constituție se referă la numirea Guvernului, pe când art. 107 alin. (3) și (4) din Constituție se referă la desemnarea altor membri ai Guvernului ca miniștri interimari], cât și din interpretarea sistematică adispozițiilor constituționale cuprinse în art. 85Numirea Guvernului, art. 103Învestitura, art. 104Jurământul de credință, art. 106Încetarea funcției de membru al Guvernului și art. 107Primul-ministru. Numirea miniștrilor în caz de remaniere guvernamentală reprezintă oinstituție constituțională distinctă, cu oreglementare constituțională distinctă de aceea adesemnării miniștrilor interimari. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...