Inviolabilitatea domiciliului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 27
Inviolabilitatea domiciliului Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

(1) Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situații: Reviste (1), Doctrină (1)

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești;

b) înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane; Jurisprudență

c) apărarea securității naționale sau a ordinii publice;

d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziția se dispune de judecător și se efectuează în condițiile și în formele prevăzute de lege. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Perchezițiile în timpul nopții sunt interzise, în afară de cazul infracțiunilor flagrante. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune și natură juridică 
    Viața privată și viața de familie, intimitatea persoanei nu pot fi respectate și ocrotite fără o protecție a spațiului în care aceasta locuiește, în mod obișnuit, sau doar temporar. Din punct de vedere constituțional, respectul și ocrotirea domiciliului vizează două aspecte. Un prim aspect ține de libera circulație a individului și, în acest sens, art. 25 alin. (2) din Constituție prevede că „fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară”. Cel de-al doilea aspect stipulat în art. 27 al Legii fundamentale este legat de inviolabilitatea domiciliului. Ca o prelungire firească a dreptului la ocrotirea vieții private, inviolabilitatea domiciliului se înscrie în tabloul drepturilor fundamentale, fără de care libera dezvoltare a personalității umane și demnitatea omului, valori proclamate prin art. 1 din Constituție, nu pot fi concepute. În același sens, este de observat că în Convenția europeană a drepturilor omului inviolabilitatea domiciliului este consacrată în art. 8, destinat dreptului la respectarea vieții private și de familie, articol în care, la alin. (1) se prevede că: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”. Tot în sfera vieții private este plasată inviolabilitatea domiciliului și în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care, prin art. 12, stabilește următoarele: „Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viața sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondență, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.” În sfârșit, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, prin art. 17 prevede că: „1. Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața particulară, în familia, domiciliul sau corespondența sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei și reputației sale. 2. Orice persoană are drept la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.” [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   15.3.2. Dreptul la viața privată. Constituția, prin art. 26 alin. (1) le impune autorităților obligația de arespecta și ocroti viața intimă, familială și privată, iar prin art. 27 consacră inviolabilitatea domiciliului, care este spațiul în care se consumă cea mai mare parte avieții private. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune și natură juridică 

    Viața privată și viața de familie, intimitatea persoanei nu pot fi respectate și ocrotite fără o protecție a spațiului în care aceasta locuiește, în mod obișnuit, sau doar temporar. Din punct de vedere constituțional, respectul și ocrotirea domiciliului vizează două aspecte. Un prim aspect ține de libera circulație a individului și, în acest sens, art. 25 alin. (2) din Constituție prevede că „fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară” (s.n.). Cel de-al doilea aspect stipulat în art. 27 al Legii fundamentale este legat de inviolabilitatea domiciliului. Ca o prelungire firească a dreptului la ocrotirea vieții private, inviolabilitatea domiciliului se înscrie în tabloul drepturilor fundamentale, fără de care libera dezvoltare a personalității umane și demnitatea omului, valori proclamate prin art. 1 din Constituție, nu pot fi concepute. În același sens, este de observat că în Convenția europeană a drepturilor omului inviolabilitatea domiciliului este consacrată în art. 8, destinat dreptului la respectarea vieții private și de familie, articol în care, la alin. (1) se prevede că: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale” (s.n.). Tot în sfera vieții private este plasată inviolabilitatea domiciliului și în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care, prin art. 12, stabilește următoarele: „Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viața sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondență, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri” (s.n.). În sfârșit, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, prin art. 17 prevede că: „1. Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața particulară, în familia, domiciliul sau corespondența sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei și reputației sale. 2. Orice persoană are drept la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri” (s.n.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   15.3.2. Dreptul la viața privată. Constituția, prin art. 26 alin. (1) le impune autorităților obligația de arespecta și ocroti viața intimă, familială și privată, iar prin art. 27 consacră inviolabilitatea domiciliului, care este spațiul în care se consumă cea mai mare parte avieții private. [ Mai mult... ] 

.....
    Este ceea ce rezultă din prevederile art. 18 alin. (1) din Constituție, conform cărora „Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală apersoanelor și aaverilor, garantată de Constituție și de alte legi”, dar și din cele ale art. 27 alin. (1) C. civ.., care fac aplicarea textului constituțional citat în materia drepturilor și libertăților civile61. 
    61 Dispozițiile art. 27 alin. (1) C. civ. au următoarea redactare: „Cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile și libertățile lor civile.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Reviste:
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Limita dintre dreptul la viața privată și interesul public observată prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Proporționalitatea, ca principiu constituțional
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Societate aflată în procedura insolvenței. Necitarea administratorului/lichidatorului judiciar. Admitere recurs
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Particularități privind efectuarea percheziției corporale
Admitere obiecție de neconstituționalitate. Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate. Dispozițiilor art. 5 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 54 și art. 56 din Legea privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Observații privind efectul aplicării în timp a legilor civile succesive asupra dreptului de pensie de serviciu a magistraților
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...