Învestitura | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 103
Învestitura Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Referințe (8), Reviste (3), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Atribuțiile Președintelui în raport cu Guvernul și, implicit, cu prim-ministrul, care poate fi om politic sau opersonalitate neutră față de partidele politice, sunt limitate: desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru și numirea Guvernului pe baza votului de încredere acordat de Parlament [art. 85 alin. (1) și art. 103 din Constituție], revocarea și numirea unor membri ai Guvernului, în caz de vacanță apostului său sau de remaniere guvernamentală, la propunerea prim-ministrului [art. 85 alin. (2) și (3)], consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită (art. 86 din Constituție) și participarea la ședințele Guvernului (art. 87)126. 
    126 D. Apostol Tofan, op. cit., vol. I, 2008, p. 129.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Semnificație 
    Învestitura Guvernului reprezintă complexul de acte și fapte juridice, precum și procedurile corespunzătoare, cerute de Constituție, pentru a ne afla în prezența unei echipe guvernamentale legale și legitime (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, p. 370). 
    Votul de învestitură are valoare de fapt juridic, el semnifică „încheierea contractului de guvernare”, legitimează echipa guvernamentală și implicit programul politic de partid ca program politic oficial de guvernare a țării. El marchează trecerea din sfera competiției pentru putere în sfera exercitării puterii politice. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Parlamentul României, potrivit Constituției, poate suspenda din funcție Președintele României (art. 95), acordă votul de încredere Programului și întregii liste aGuvernului (art. 103), poate retrage încrederea acordată Guvernului (art. 113), fiecare Cameră numește inițial trei judecători la Curtea Constituțională (art. 142) etc. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În primul rând, Președintele inițiază și finalizează procedura de învestitură aGuvernului, exercitând următoarele două atribuții în acest scop: desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru și numirea Guvernului pe baza votului de încredere acordat de Parlament [art. 85 alin. (1) și art. 103 din Constituția republicată]. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Semnificație 

    Învestitura Guvernului reprezintă complexul de acte și fapte juridice, precum și procedurile corespunzătoare, cerute de Constituție, pentru a ne afla în prezența unei echipe guvernamentale legale și legitime (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, p. 370). Votul de învestitură are valoare de fapt juridic, el semnifică „încheierea contractului de guvernare”, legitimează echipa guvernamentală și implicit programul politic de partid ca program politic oficial de guvernare a țării. El marchează trecerea din sfera competiției pentru putere în sfera exercitării puterii politice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
CONSTITUȚIA: Ce se întâmplă după demiterea Guvernului?
Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...