Intrarea în vigoare | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale și tranzitorii -
ARTICOLUL 153
Intrarea în vigoare Jurisprudență, Doctrină (3)

Prezenta Constituție intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeași dată, Constituția din 21 august 1965 este și rămâne în întregime abrogată.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Caz particular al intrării în vigoare a legilor 
    Caz particular al regulii generale referitoare la intrarea în vigoare a legilor, intrarea în vigoare a Constituției adoptate prin referendum la 8 decembrie 1991 ține seama de natura specială a legii fundamentale. Dacă regula în materie de intrare în vigoare a actelor normative face dependentă aplicarea lor de publicitatea oficială, necesarmente anterioară, în privința legii fundamentale a statului această publicitate este considerată a fi asigurată prin însuși actul decizional exercitat de deținătorul puterii în stat. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    În ce privește abrogarea constituției, ea se produce, de regulă, atunci când se adoptă onouă constituție. Abrogarea poate fi expresă, menționată de normele noii legi fundamentale (vezi art. 153 din Constituția actuală aRomâniei), sau implicită, rezultând din faptul că nu pot exista, în același timp, în același stat, două legi fundamentale valide, cu același obiect de reglementare (vezi Decretul-lege nr. 2/1989). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Caz particular al intrării în vigoare a legilor 

    Caz particular al regulii generale referitoare la intrarea în vigoare a legilor, intrarea în vigoare a Constituției adoptate prin referendum la 8 decembrie 1991 ține seama de natura specială a legii fundamentale. Dacă regula în materie de intrare în vigoare a actelor normative face dependentă aplicarea lor de publicitatea oficială, necesarmente anterioară, în privința legii fundamentale a statului această publicitate este considerată a fi asigurată prin însuși actul decizional exercitat de deținătorul puterii în stat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Limitele revizuirii
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal de legi
Dispoziții tranzitorii
Republicarea Constituției
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...