Interzicerea muncii forțate | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 42
Interzicerea muncii forțate Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(1) Munca forțată este interzisă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nu constituie muncă forțată: Jurisprudență, Reviste (2)

a) activitățile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum și cele desfășurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conștiință; Jurisprudență

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiționată;

c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum și cele care fac parte din obligațiile civile normale stabilite de lege.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații introductive 
    După cum arezultat din comentariul de la articolul precedent (art. 41), dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. În sens larg, constituțional, dreptul la muncă include, între altele, și libertatea muncii care, potrivit art. 3 alin. (3) Codul muncii cuprinde, pe de oparte, libertatea de amunci și, pe de altă parte, libertatea de anu munci. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o meserie sau profesie, oricare ar fi acestea. Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea libertății muncii este nul de drept. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Considerații introductive 

    După cum a rezultat din comentariul art. 41, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. În sens larg, constituțional, dreptul la muncă include și libertatea muncii care, potrivit art. 3 alin. (3) Codul muncii cuprinde, pe de o parte, libertatea de a munci și, pe de altă parte, libertatea de a nu munci. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o meserie sau profesie, oricare ar fi acestea. Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea libertății muncii este nul de drept. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Reviste:
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Contribuția la întreținerea copilului prin muncă obligatorie
Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității - muncă forțată?
Dreptul muncii. Izvoare - axe multiple de reglementare
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...