Instanțele judecătorești | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL V Administrația publică -
SECȚIUNEA a 2 a Administrația publică locală
SECȚIUNEA a 2 a Ministerul Public

TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL VI Autoritatea judecătorească -
SECȚIUNEA 1
Instanțele judecătorești

ARTICOLUL 124 Înfăptuirea justiției Practică judiciară (113), Reviste (39), Doctrină (5), Referințe în cărți (1)

(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. Practică judiciară (79), Reviste (11), Doctrină (1)

(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Practică judiciară (76), Reviste (17), Doctrină (2)

(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Practică judiciară (109), Reviste (8), Doctrină (4)

ARTICOLUL 125 Statutul judecătorilor Practică judiciară (10), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile legii. Practică judiciară (9), Doctrină (1)

(2) Propunerile de numire, precum și promovarea, transferarea și sancționarea judecătorilor sunt de competența Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Practică judiciară (6), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Practică judiciară (69), Reviste (8), Doctrină (1)

ARTICOLUL 126 Instanțele judecătorești Jurisprudență (1), Practică judiciară (215), Reviste (19), Doctrină (6), Referințe în cărți (3)

(1) Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Practică judiciară (385), Reviste (26), Doctrină (3)

(2) Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Practică judiciară (397), Reviste (40), Doctrină (3)

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale. Practică judiciară (505), Reviste (22), Doctrină (2)

(4) Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare a acesteia se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii. Practică judiciară (11), Reviste (4), Doctrină (2)

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar. Instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale. Practică judiciară (77), Reviste (19), Doctrină (5)

ARTICOLUL 127 Caracterul public al dezbaterilor Practică judiciară (12), Reviste (1), Doctrină (2)

Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 128 Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție Practică judiciară (75), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Doctrină (1)

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Modalitățile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreți sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați. Practică judiciară (1)

(4) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 129 Folosirea căilor de atac Jurisprudență (2), Practică judiciară (938), Reviste (24), Doctrină (4)

Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii. Practică judiciară (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 130 Poliția instanțelor Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (2)

Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...