Inițiativa revizuirii | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Revizuirea Constituției -
ARTICOLUL 150
Inițiativa revizuirii Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de Președintele României la propunerea Guvernului, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților sau al senatorilor, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Cetățenii care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau în municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Stabilitatea Constituției 
    Adoptarea unei constituții are o importanță majoră pentru statul și societatea unde acest lucru are loc. De esența unei Constituții este stabilitatea sa în timp, ea trebuind să fie astfel redactată încât să reprezinte un sistem de referință pentru viața politică și juridică a unei comunități umane o perioadă cât mai lungă de timp. De stabilitatea Constituției depinde, în bună măsură, stabilitatea întregului sistem normativ al unui stat, certitudinea și predictibilitatea conduitelor umane fiind necesare pentru a se asigura siguranța juridică (și nu numai) a membrilor comunității. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    În limitele precizate prin art. 150 și art. 152 din Constituția revizuită, legile constituționale formează obiectul singurei atribuții exercitate de Curtea Constituțională din oficiu. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Stabilitatea Constituției 

    Adoptarea unei constituții are o importanță majoră pentru statul și societatea unde acest lucru are loc. De esența unei Constituții este stabilitatea sa în timp, ea trebuind să fie astfel redactată încât să reprezinte un sistem de referință pentru viața politică și juridică a unei comunități umane pentru o perioadă cât mai lungă de timp. De stabilitatea Constituției depinde, în bună măsură, stabilitatea întregului sistem normativ al unui stat, certitudinea și predictibilitatea conduitelor umane fiind necesare pentru siguranța juridică (și nu numai) a membrilor comunității. Dar Constituția nu este și nu își propune să fie eternă, sau, în exprimarea plastică a lui Thomas Paine, „pretenția de a dori a guverna chiar și dincolo de mormânt este cea mai ridicolă și cea mai insolentă dintre tiranii” (O. Beaud, La puissance de l’Etat, p. 408). Încă de la apariția constituționalismului, legile fundamentale au avut vocație de a dura în timp, dar au fost permanent supuse contingenței temporale. Menționarea posibilității de a modifica Legea fundamentală în chiar textul său, precum și includerea principalelor reguli referitoare la această importantă operațiune juridică și politică, poate îndeplini o dublă funcție: aceea de a permite adaptarea continuă a Constituției la nevoile schimbătoare ale societății, în același timp asigurând textului stabilitate și o durabilitate în timp superioară celor specifice altor norme juridice. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    În ceea ce privește problemele sau inițiativele de revizuire aConstituției, soluția acestei probleme se regăsește în dispozițiile art. 150 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora Președintele României poate iniția revizuirea Constituției, dar la propunerea Guvernului, fără de care intenția Președintelui rămâne doar odorință neîmplinită. Ca urmare, Președintele României nu poate iniția revizuirea Constituției, dacă Guvernul nu opropune și, pe cale de consecință nici nu ar putea iniția un referendum care să aibă un asemenea obiect. În acest caz, este aplicabil principiul, conform căruia ceea ce nu se poate obține pe cale directă nu se poate obține nici pe oaltă cale. Cu toate acestea, în opinia noastră și în considerarea jurisprudenței Curții Constituționale, nimic nu îl poate împiedica pe Președintele României să supună referendumului problema revizuirii și nu Legea de revizuire aConstituției, considerând-o ca o„problemă de interes național”, în temeiul dreptului său exclusiv de astabili, în concret, care sunt „problemele de interes național”. Oasemenea posibilitate afost valorificată de către Președintele României atunci când aconvocat poporul la referendum pe data de 22 noiembrie 2009 pentru ase pronunța asupra caracterului unicameral al Parlamentului și asupra reducerii la un număr de 300 aparlamentarilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Limitele revizuirii
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal de legi
Dispoziții tranzitorii
Republicarea Constituției
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (I)
Parlamentarii propun schimbarea Constituției în privința organizării referendumului
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Este jurisprudența izvor de drept în sistemul de drept român?
Dreptul la un mediu sănătos este un drept fundamental
Considerații privind evoluția regimului minorităților naționale în România
Responsabilități penale în cazul practicării fără drept a profesiei de medic
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...