Informarea Parlamentului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Raporturile Parlamentului cu Guvernul -
ARTICOLUL 111
Informarea Parlamentului Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6)

(1) Guvernul și celelalte organe ale administrației publice, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, sunt obligate să prezinte informațiile și documentele cerute de Camera Deputaților, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora. În cazul în care o inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Raporturile Parlamentului cu Guvernul constau, potrivit prevederilor constituționale, în: informarea deputaților și senatorilor (art. 111), întrebările și interpelările pe care parlamentarii le pot adresa membrilor Guvernului [art. 112 alin. (1)], posibilitatea introducerii moțiunilor simple [art. 112 alin. (2)] și de cenzură (art. 113), angajarea răspunderii Guvernului (art. 114), precum și procedura delegării legislative (art. 115). Această legătură între puterea legiuitoare și cea executivă constituie elementele funcției de control aParlamentului asupra Guvernului. Această funcție de control al forului legislativ suprem asupra Guvernului nu presupune că organul prin care se exercită puterea executivă este în subordinea Parlamentului, ci exprimă doar omodalitate de conlucrare între aceste instituții ale unui stat cu regim democratic. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații prealabile 
    Principiul statuat în cadrul art. 1 alin. (4) din Constituție, republicată, care prevede că „statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale”, implică atât separarea în cadrul puterii de stat acelor trei funcții esențiale ale acesteia, respectiv funcția legislativă, executivă și judecătorească, care se realizează, în mod corespunzător, prin intermediul unei puteri, fiecare atribuită unor organe distincte, cât, mai ales, realizarea unui echilibru între organele prin intermediul cărora se exercită puterile statului. De stabilirea acestui echilibru depinde realizarea unei adevărate democrații și armonii sociale, prin garantarea drepturilor și libertăților esențiale ale cetățenilor. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Controlul parlamentar cuprinde activități, organe de stat, acte normative etc. El se exercită fie direct de către întregul parlament, fie de către una din camerele sale (în sistemul bicameral), fie prin alte mijloace și forme de control. Constituția României conține multe dispoziții în acest sens, printre care menționăm: obligația Avocatului Poporului de aprezenta celor două Camere ale Parlamentului rapoarte (art. 60), răspunderea politică aGuvernului (art. 109), obligația Guvernului de aprezenta în cadrul controlului parlamentar informațiile și documentele cerute (art. 111) etc. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Controlul parlamentar tradițional se concretizează, la rândul său, în obligația Guvernului și acelorlalte organe ale administrației publice de aprezenta informații și documente acestuia potrivit art. 111 din Constituție, în adresarea Guvernului de întrebări, interpelări și moțiuni simple potrivit art. 112 din Constituție, în dezbaterea rapoartelor și declarațiilor primului-ministru potrivit art. 107 alin. (1) din Constituție etc., aspecte prezentate pe larg în primul volum, în contextul analizei controlului parlamentar asupra Guvernului, respectiv aprim-ministrului etc. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Astfel, din formularea art. 111 din Constituție rezultă că și Guvernul este „organ al administrației publice” și, deci, autoritate aadministrației publice, noțiunile de organ și autoritate fiind sinonime, deși este vorba despre oautoritate reglementată într-un capitol distinct din titlul al III-lea din Constituție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Reviste:
Unele aspecte privind jurisprudența Curții Constituționale referitoare la controlul parlamentar exercitat prin comisiile de anchetă
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Reflecții sumare asupra soluționării cauzelor în mod echitabil și într-un termen optim și rezonabil
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Aspecte controversate din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "instituție publică" și, pe de altă parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "autoritate publică asimilată" în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...