Înființarea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică - Administrația publică centrală de specialitate -
ARTICOLUL 117
Înființarea Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Ministerele se înființează, se organizează și funcționează potrivit legii. Doctrină (1)

(2) Guvernul și ministerele, cu avizul Curții de Conturi, pot înființa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaște această competență. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Autorități administrative autonome se pot înființa prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoric și necesitatea reglementării 
    Și acest articol, ca și cel anterior, este, cum se apreciază în literatura de specialitate, „fără istorie” (A. Iorgovan, Odiseea elaborării Constituției, p. 520), în sensul că el păstrează aceeași formă din proiectul Constituției și nu a suferit niciun amendament sau modificare ulterioară. În cadrul dezbaterilor din Adunarea Constituantă, conținutul lui a fost vizat de un singur amendament, care a fost însă retras. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoric și necesitatea reglementării 

    Acest articol, ca și cel anterior, este, cum se apreciază în literatura de specialitate, „fără istorie” (A. Iorgovan, Odiseea elaborării Constituției, p. 520), în sensul că el păstrează aceeași formă din proiectul Constituției și nu a suferit niciun amendament sau modificare ulterioară. În cadrul dezbaterilor din Adunarea Constituantă conținutul lui a fost vizat de un singur amendament, care a fost însă retras. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Conform art. 117 alin. (1) din Constituția republicată, „ministerele se înființează, se organizează și funcționează potrivit legii”. [ Mai mult... ] 

.....
    La rândul lor, organele centrale de specialitate la care se referă art. 116 alin. (2) din Constituția republicată, se pot înființa, în subordinea Guvernului și aministerelor, potrivit art. 117 alin. (2) din Constituția republicată, doar cu avizul Curții de Conturi, numai dacă legea le recunoaște această competență. [ Mai mult... ] 
.....
    În doctrină s-a exprimat și opinia potrivit căreia organele de stat care, prin atribuțiile lor, nu pot fi încadrate nici în categoria organelor legislative și nici în cea ainstanțelor judecătorești, ar trebui să fie încadrate, cu tot specificul lor, în categoria organelor executive, administrative, pentru că ceea ce este esențial la aceste organe este faptul că întreaga lor activitate se desfășoară pe baza legii și în vederea executării legii. Faptul că unele din aceste organe prezintă anual Parlamentului rapoarte asupra activității desfășurate sau că organele lor de conducere sunt desemnate de către Parlament nu sunt argumente care să le schimbe natura juridică, de autorități administrative autonome, ce sunt înființate prin lege organică, potrivit art. 117 alin. (3) din Constituție (E. Bălan, op. cit., 2008, p. 91). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Reviste:
Despre eficiența Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării ca autoritate administrativă autonomă
Cu privire la înființarea unei noi autorități administrative autonome, Autoritatea de Supraveghere Financiară
Stabilitate legislativă și codificare în administrația publică
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Autoritățile autonome ca putere neutră
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Reflecții asupra serviciilor portuare în lumina noilor reglementări europene
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Înscrierea (intabularea) în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale /Registration in the land register of the public and private ownership right belonging to the State and the administrative-territorial units
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...