Înfăptuirea justiției | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea judecătorească - Instanțele judecătorești -
ARTICOLUL 124
Înfăptuirea justiției Jurisprudență, Reviste (66), Doctrină (7)

(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1)

(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (2)

(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Jurisprudență, Reviste (30), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    108 Precizăm că termenul de legalitate a fost folosit în Anglia, la început, spre a diminua puterile regelui. În dreptul anglo-saxon principiul legalității este cunoscut sub numele de Rule of Law. A se vedea, pentru amănunte, D. Saint-Laurent, Principes de droit constitutionnel et penal, 2-edition, Mont Royal (Quebec), 1994, p. 38-39. 
    109 În alte legislații, principiul legalității este expres consacrat. A se vedea în acest sens art. 9 alin. (3) din Constituția Spaniei.
[ Mai mult... ]
 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    2 Natura juridică a încheierilor pronunțate de judecătorul delegat a constituit obiect de preocupare constantă a doctrinei și practicii judiciare. Opiniile au fost diferite și în funcție de modificările succesive aduse Legii registrului comerțului, în special în ceea ce privește apartenența oficiilor registrului comerțului la camerele de comerț sau la Ministerul Justiției. Spre exemplificare menționăm doar V. Pașca, C. Roșu (I), Ș. Beligrădeanu (II), Natura juridică a încheierii pronunțate de către judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului și calea de atac împotriva acesteia, Dreptul nr. 5/1999, p. 64 și urm. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Tezele pentru Constituție au avut în vedere trei idei: în România justiția se înfăptuiește în numele poporului; autoritatea judecătorească are atribuții proprii care sunt exercitate prin instanțele judecătorești în mod independent și în conformitate cu Constituția și cu legile țării (pct. 1); în activitatea de judecată, judecătorii sunt independenți și se supun numai legii [pct. 3 alin. (1)]. Prin proiect și apoi în Constituția din anul 1991 se adoptă două alineate: (1) Justiția se înfăptuiește în numele legii; (2) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. În legătură cu acest al doilea alineat au existat dezbateri aprinse în legătură cu amendamentul care viza să se adauge în final „și conștiinței lor” sau „și intimei lor convingeri”, propuneri care în final au căzut (vezi Geneza Constituției României 1991, p. 451, pp. 591-593, p. 612, pp. 95-800). Prin Legea de revizuire a Constituției nr. 429/2003 s-a introdus actualul alin. (2). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Principiul legalității, cu aplicațiunea sa specifică la justiție este consacrat prin art. 124 din Constituția României. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală din 2014
Răspunderea civilă a magistraților în contextul legislației actuale
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (I)
Neconstituționalitatea reglementării care consacră, în realitate, un mijloc de realizare a controlului de constituționalitate, respectiv controlul de constituționalitate a hotărârilor judecătorești, și nu un motiv de revizuire/The unconstitutionality of the regulation actually consecrating the means of performing the constitutionality control, i.e. the court order constitutionality control, and not a reason for review
Jurisprudența - izvor de drept
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...