Îndatoririle fundamentale | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale -
CAPITOLUL III
Îndatoririle fundamentale Jurisprudență

ARTICOLUL 54 Fidelitatea față de țară Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Fidelitatea față de țară este sacră. Jurisprudență

(2) Cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 55 Apărarea țării Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Cetățenii au dreptul și obligația să apere România.

(2) Condițiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cetățenii pot fi încorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice.

ARTICOLUL 56 Contribuții financiare Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (2)

(1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Jurisprudență, Reviste (12)

(3) Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale. Jurisprudență, Reviste (4)

ARTICOLUL 57 Exercitarea drepturilor și a libertăților Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (5)

Cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu bună-credință. Dispoziția legală cuprinsă în art. 14 noul C. civ. aridicat la valoare de principiu de drept civil exercitarea cu bună-credință – în acord cu ordinea publică și bunele moravuri – adrepturilor subiective civile și executării obligațiilor aferente. După părerea noastră, fără exercitarea cu bună-credință adrepturilor civile subiective și fără încrederea reciprocă nu s-ar putea derula în mod normal și firesc raporturile juridice civile. De altfel, art. 54 din Constituția României ridică această regulă la rang de principiu constituțional, când prevede că cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii sunt obligați „să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Fidelitatea față de țară este o îndatorire fundamentală firească, fiind, în același timp, cea mai importantă consecință a legăturii de cetățenie. Așa cum s-a afirmat în doctrină, această îndatorire reprezintă însuși fundamentul celorlalte îndatoriri cetățenești. Potrivit art. 54 alin. (1) al Constituției, fidelitatea față de țară este sacră. Niciun alt scop și nicio altă valoare nu ar putea justifica încălcarea acestei îndatoriri. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiunea de îndatoriri fundamentale 

    Îndatoririle fundamentale ale cetățenilor consacrate în Capitolul III, Titlul II din Constituția României se referă la acele obligații considerate esențiale de către legiuitorul constituant pentru a fi reglementate într-un capitol distinct al Legii fundamentale și care au menirea de a asigura realizarea scopurilor societății. Din multitudinea de obligații pe care un cetățean le poate avea, din multitudinea de raporturi juridice – inclusiv alte raporturi constituționale – în care intră, numai unele au valoare de îndatoriri fundamentale, anume cele prevăzute expres în Capitolul III, Titlul II al Constituției României. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Fidelitatea față de țară este o îndatorire fundamentală firească, fiind, în același timp, cea mai importantă consecință a legăturii de cetățenie. Așa cum s-a afirmat în doctrină, această îndatorire reprezintă însuși fundamentul celorlalte îndatoriri cetățenești. Potrivit art. 54 alin. (1) al Constituției, fidelitatea față de țară este sacră. Niciun alt scop și nicio altă valoare nu ar putea justifica încălcarea acestei îndatoriri. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiunea de îndatoriri fundamentale 

    Îndatoririle fundamentale ale cetățenilor consacrate în Capitolul III, Titlul II din Constituția României se referă la acele obligații considerate esențiale de către legiuitorul constituant pentru a fi reglementate într-un capitol distinct al Legii fundamentale și care au menirea de a asigura realizarea scopurilor societății. Din multitudinea de obligații pe care un cetățean le poate avea, din multitudinea de raporturi juridice – inclusiv alte raporturi constituționale – în care intră, numai unele au valoare de îndatoriri fundamentale, anume cele prevăzute expres în Capitolul III, Titlul II al Constituției României. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dispoziții comune
Drepturile și libertățile fundamentale
Îndatoririle fundamentale
Avocatul Poporului
Parlamentul
Președintele României
Guvernul
Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Administrația publică
Autoritatea judecătorească
Reviste:
CCR: Se introduce o triplă taxare în cazul persoanei care edifică o construcție?
Obligații către stat în domeniul construcțiilor
Evaziunea fiscală
Modalitățile obligațiilor și abuzul de drept în reglementarea noului Cod civil
Abuzul de drept nu este generator de drepturi; nu poate fi fundament al unei pretenții
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (I)
CCR: Despre lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Este constituțională plata unui impozit pe profit de 5% aplicat anumitor venituri înregistrate?
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
;
se încarcă...