Incompatibilități și imunități | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 84
Incompatibilități și imunități Doctrină (3)

(1) În timpul mandatului, Președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nici o altă funcție publică sau privată. Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Președintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoric 
    Articolul a fost modificat cu ocazia revizuirii constituționale din anul 2003 din dorința unei reglementări mai riguroase a situației incompatibilităților care privesc funcția de Președinte al României și a imunității care protejează această funcție. Au fost astfel eliminate din cuprinsul articolului referirile la răspunderea penală a șefului de stat, elaborându-se un articol distinct privind răspunderea penală a acestuia. Totodată, au fost păstrate referirile la imunitatea Președintelui, făcându-se trimitere la imunitatea pe care o au și membrii Parlamentului, trimitere care, după cum vom vedea, nu este una tocmai corectă având în vedere specificul celor două demnități, cea de membru al Parlamentului și cea de Președinte al României. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Ca și deputații și senatorii, Președintele României se bucură de imunitate. Deși textul constituțional nu este la fel de explicit precum cel referitor la lipsa răspunderii și imunitatea parlamentarilor, printr-o interpretare sistematică aConstituției vom reține că sunt aplicabile, corespunzător, regulile pe care le-am analizat deja privind lipsa răspunderii juridice pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului [art. 84 alin. (2) trimite explicit la art. 72 din Constituție], precum și cele privind inviolabilitatea persoanei Președintelui, coroborate cu dispozițiile art. 84. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoric 

    Articolul a fost modificat cu ocazia revizuirii constituționale din anul 2003 din dorința unei reglementări mai riguroase a situației incompatibilităților care privesc funcția de Președinte al României și a imunității care protejează această funcție. Au fost astfel eliminate din cuprinsul articolului referirile la răspunderea penală a șefului de stat, elaborându-se un articol distinct privind răspunderea penală a acestuia. Totodată, au fost păstrate referirile la imunitatea Președintelui, făcându-se trimitere la imunitatea pe care o au și membrii Parlamentului, trimitere care, după cum vom vedea, nu este una tocmai corectă având în vedere specificul celor două demnități, cea de membru al Parlamentului și cea de Președinte al României. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Ca și deputații și senatorii, Președintele României se bucură de imunitate. Deși textul constituțional nu este la fel de explicit precum cel referitor la lipsa răspunderii și imunitatea parlamentarilor, printr-o interpretare sistematică aConstituției vom reține că sunt aplicabile, corespunzător, regulile pe care le-am analizat deja privind lipsa răspunderii juridice pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului [art. 84 alin. (2) trimite explicit la art. 72 din Constituție], precum și cele privind inviolabilitatea persoanei Președintelui, coroborate cu dispozițiile art. 84. [ Mai mult... ] 

.....
    Stabilirea conceptului de partid politic este necesară pentru explicarea, interpretarea și, desigur, aplicarea unor prevederi constituționale și legale. Constituția actuală aRomâniei utilizează noțiunile de partide politice în art. 8 alin. (2), art. 40 alin. (3), în art. 73 alin. (3) lit. b), în art. 146 lit. k); partide în art. 40 alin. (2), în art. 84 alin. (1), în art. 103 alin. (1); sindicate în art. 9, în art. 73 alin. (3) lit. p); patronate în art. 9, art. 40; asociații profesionale în art. 9; alte forme de asociere în art. 40 alin. (1); organizații în art. 40 alin. (2), art. 62 alin. (2); asociații în art. 40 alin. (4); configurație politică în art. 64 alin. (5). Asemenea noțiuni sunt întâlnite și în legi, iar legile electorale au resimțit nevoia de aarăta, uneori, că „organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice”. Se pune întrebarea dacă aceste exprimări constituționale și legale privesc noțiuni diferite sau nu. Este în afara oricărei îndoieli că întreagă această terminologie exprimă categorii, tipuri de asociații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Reviste:
Examen critic privind starea de incompatibilitate dintre calitatea de primar și cea de membru în consiliul de administrație al unei unități de învățământ preuniversitar
Caracteristici ale autorităților autonome prin prisma legislației, doctrinei și jurisprudenței
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...