Incompatibilități | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Statutul deputaților și al senatorilor -
ARTICOLUL 71
Incompatibilități Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat și senator. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Definiție. Concept 
    Independența parlamentarului implică unele incompatibilități. Dacă pentru funcția electivă principiul este al cumulului de funcții sau al exercitării lor simultane, în viața parlamentară anumite limite sunt necesare. Aceste limite se datorează exercitării necorespunzătoare, în practică, a mai multor funcții, absenteismului parlamentar și faptului că simultaneitatea funcțiilor este un obstacol în difuzarea responsabilităților (A. Hauriou, J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, pp. 1054-1056). Și am putea adăuga că, în fond, cumulul de funcții afectează chiar independența parlamentarului. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În comentariul Constituției apărut la scurt timp după intrarea în vigoare aacesteia, soluția privind compatibilitatea dintre calitatea deputat sau de senator și funcția de membru al Guvernului, avută în vedere și de art. 71 din Constituția republicată, afost argumentată pe similitudinea cu regimul parlamentar, consacrat în constituțiile altor state occidentale, deci osoluție prin care se apropie poziția constituțională aGuvernului de aceea specifică unui regim parlamentar (M. Constantinescu, A. Iorgovan, în colectiv, op. cit., 1992, p. 232). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Definiție. Concept 

    Independența parlamentarului implică unele incompatibilități, în viața parlamentară fiind necesare anumite limite. Aceste limite se datorează exercitării necorespunzătoare, în practică, a mai multor funcții, absenteismului parlamentar și faptului că simultaneitatea funcțiilor este un obstacol în difuzarea responsabilităților (A. Hauriou, J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, p. 1054-1056). Și am putea adăuga că, în fond, cumulul de funcții afectează chiar independența parlamentarului. Curtea Constituțională a statuat că scopul legislației privind instituirea incompatibilităților este asigurarea integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și prevenirea corupției instituționale (DCC nr. 339/2017). De asemenea, scopul este acela de a proteja mandatul și, în mod indirect, de a garanta electoratului independența persoanei care îl reprezintă (DCC nr. 972/2012). Incompatibilitățile au rolul de a asigura îndeplinirea cu neutralitate a mandatului de către persoane care exercită o funcție publică de autoritate, în deplină concordanță cu principiile imparțialității, integrității și transparenței. Incompatibilitățile nu constituie o restrângere a exercițiului unor drepturi și libertăți, ci o garanție de natură să confere o autoritate morală de necontestat persoanelor care exercită anumite mandate (DCC nr. 304/2013). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În comentariul Constituției apărut la scurt timp după intrarea în vigoare aacesteia, soluția privind compatibilitatea dintre calitatea deputat sau de senator și funcția de membru al Guvernului, avută în vedere și de art. 71 din Constituția republicată, afost argumentată pe similitudinea cu regimul parlamentar, consacrat în constituțiile altor state occidentale, deci osoluție prin care se apropie poziția constituțională aGuvernului de aceea specifică unui regim parlamentar (M. Constantinescu, A. Iorgovan, în colectiv, op. cit., 1992, p. 232). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Reviste:
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Examen critic privind starea de incompatibilitate dintre calitatea de primar și cea de membru în consiliul de administrație al unei unități de învățământ preuniversitar
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Stabilirea standardelor de integritate constituie o chestiune de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului/The establishment of the integrity standards is a matter of opportunity that falls under the margin of appreciation of the legislator
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...