Încetarea mandatului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 110
Încetarea mandatului Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile. Doctrină (1)

(3) În situațiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103. Doctrină (1)

(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern. Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Situația tipică de încetare a mandatului Guvernului 
    În condițiile unei funcționări normale a celor două autorități publice care exercită cele două funcții clasice ale statului, funcția legislativă și funcția executivă, Parlamentul și, respectiv, Guvernul, încetarea mandatului Guvernului are loc la data validării alegerilor generale parlamentare, neputându-se susține și neexistând nicio precizare constituțională expresă potrivit căreia Guvernul are avea un mandat de 4 ani. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Încetarea mandatului Guvernului este prevăzută în art. 110 din Constituția republicată. Astfel, potrivit art. 110 alin. (1) din Constituție, Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Situația tipică de încetare a mandatului Guvernului 

    În condițiile unei funcționări normale a celor două autorități publice care exercită cele două funcții clasice ale statului, funcția legislativă și funcția executivă, Parlamentul și, respectiv, Guvernul, încetarea mandatului Guvernului are loc la data validării alegerilor generale parlamentare, neputându-se susține și neexistând nicio precizare constituțională expresă potrivit căreia Guvernul are un mandat de 4 ani. Chiar dacă durata mandatului legislativului și cea a executivului sunt identice, totuși rațiunea asigurării continuității vieții de stat administrative face ca limitele de început și de sfârșit ale mandatelor celor două puteri să nu se suprapună perfect (I. Santai, Drept administrativ și știința administrației, vol. I, p. 303). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Încetarea mandatului Guvernului este prevăzută în art. 110 din Constituția republicată. Astfel, potrivit art. 110 alin. (1) din Constituție, Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Legea stabilește, în art. 8, oserie de fapte săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor, calificate drept infracțiuni, cărora li se aplică regimul special astfel instituit. Aceste infracțiuni sunt: împiedicarea, prin amenințare, violență ori folosirea de mijloace frauduloase, aexercitării cu bună-credință adrepturilor și libertăților vreunui cetățean; prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau aunui minister, pentru aascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului; refuzul nejustificat de aprezenta Camerei Deputaților, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării, informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare aParlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constituție, precum și emiterea de acte normative sau instrucțiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenență politică, avere sau origine, de natură să aducă atingere drepturilor omului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (I)
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...