Încetarea funcției de membru al Guvernului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 106
Încetarea funcției de membru al Guvernului Jurisprudență, Doctrină (4)

Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. Referințe (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Din interpretarea coroborată adispozițiilor constituționale ale art. 85 alin. (2) și (3), ale art. 106 și art. 107 rezultă că prim-ministrul și Președintele României au obligația de apropune, respectiv de anumi, prin decret, un nou ministru titular, pe postul rămas vacant. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune 
    Textul constituțional are ca obiect ipotezele în care o persoană își poate pierde calitatea de membru al Guvernului, dar situațiile pentru care devine incidentă o ipoteză sau alta nu sunt întotdeauna imputabile persoanei în cauză, motiv pentru care sunt necesare precizări de la o modalitate la alta (A. Iorgovan în M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituția României revizuită – comentarii și explicații, p. 176). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 110 alin. (2) din Constituție, astfel cum acesta afost completat, Guvernul este demis la data retragerii de Parlament aîncrederii acordate sau dacă primul-ministru se află într-una din situațiile prevăzute la art. 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile. Prin aceste dispoziții, Constituția aavut în vedere trei situații atipice de încetare aactivității unui Cabinet. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune 

    Textul constituțional are ca obiect ipotezele în care o persoană își poate pierde calitatea de membru al Guvernului, dar situațiile pentru care devine incidentă o ipoteză sau alta nu sunt întotdeauna imputabile persoanei în cauză, motiv pentru care sunt necesare precizări de la o modalitate la alta (A. Iorgovan, în Constituția revizuită comentată, 1992, p. 176). 
    În primul comentariu al Constituției, din anul 1992, se aprecia că încetarea funcției de membru al Guvernului are semnificația fie a unei sancțiuni, dacă este urmare a revocării, fie a unei consecințe legate de starea de incompatibilitate sau a altei consecințe cu caracter obiectiv, în ipoteza decesului sau a pierderii drepturilor electorale, fie a exercitării unui drept, în caz de demisie (M. Constantinescu, A. Iorgovan, în Constituția comentată, 1992, p. 232). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...