Imunitatea parlamentară | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Statutul deputaților și al senatorilor -
ARTICOLUL 72
Imunitatea parlamentară Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea și trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În caz de infracțiune flagrantă, deputații sau senatorii pot fi reținuți și supuși percheziției. Ministrul justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asupra reținerii și a percheziției. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reținere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Generalități 
    În procesul de aplicare a Constituției au apărut numeroase discuții cu privire la imunitatea parlamentară, textele Constituției din 1991 fiind criticate plecându-se de la împrejurarea că, în anumite cazuri concrete, fie în Camera Deputaților, fie în Senat, nu s-a întrunit numărul de voturi necesar pentru ridicarea imunității parlamentare la propunerile formulate de Ministerul Justiției, mai ales în perioada în care Regulamentele Camerelor prevedeau o majoritate calificată de 2/3 pentru ridicarea acestei imunități (M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituției României. Explicații și comentarii, pp. 57-59). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Dacă statutul senatorilor și deputaților, precum și salarizarea acestora, fac obiectul unei legi organice [conform art. 73 alin. (3) lit. c) din Constituție] adoptate în ședința comună acelor două Camere [conform art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituție], există și unele atribuții legate de statutul parlamentarilor care țin exclusiv de competența fiecăreia din Camere (de exemplu, ridicarea imunității parlamentare – art. 72 din Constituție). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Imunitatea parlamentară: Definiție. Concept 

    Pentru a asigura parlamentarilor condițiile necesare pentru exercitarea mandatului lor, constituțiile au consacrat mijloace de protecție specială a acestora, cu caracter de excepție, menite să îi apere de eventuale presiuni, abuzuri și procese șicanatorii. Printre aceste mijloace se includ incompatibilitățile, imunitățile, indemnizațiile și regimul disciplinar propriu. Imunitatea parlamentară este o garanție a exercitării mandatului și nu un privilegiu al persoanei, și cu atât mai puțin o cauză de exonerare de răspundere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Reviste:
Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului
Evoluția constituționalismului în România (I)
Revolta Curții Constituționale împotriva Codului de procedură civilă
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Sistemul electoral în România postcomunistă
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Considerații privind implicațiile Deciziei Curții Constituționale nr. 68/2017 asupra sistemului juridic românesc
Imunitățile legale vs. controlul judiciar penal. Aspecte particulare
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (II)
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...