Impozite, taxe și alte contribuții | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Economia și finanțele publice -
ARTICOLUL 139
Impozite, taxe și alte contribuții Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele și în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Sumele reprezentând contribuțiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condițiile legii, numai potrivit destinației acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Legea fiscală 
    Articolul 139 alin. (1) din Constituția României stabilește un principiu important privind instituirea impozitelor și taxelor atunci când prevede că: „Impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. Principiul a fost consacrat în Constituția României încă din 1991, cu aceeași formulare, nefiind modificat la revizuirea din 2003. La fel de actuală a rămas și aprecierea privind natura principiului în cauză ca o „garanție constituțională a dreptului de proprietate, a averii cetățenilor” (M. Constantienscu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României, comentată și adnotată, p. 300). Prin această garanție se asigură o protecție a dreptului de proprietate privată, înlăturându-se abuzurile ce s-ar putea comite la nivelul unor instituții publice ale executivului în stabilirea contribuțiilor financiare care afectează patrimoniul persoanelor fizice sau juridice. Într-adevăr, această garanție constituțională definește și conținutul obligației constituționale a cetățenilor, prevăzută de art. 56 din Constituția României, de a contribui, prin impozite, taxe și alte sarcini fiscale, la constituirea resurselor necesare pentru finanțarea cheltuielilor bugetare (a se vedea comentariul art. 56). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Principiul legalității impunerii 

    Statul, în accepțiunea cea mai largă a termenului, nu poate funcționa fără a cheltui resurse financiare pentru a-și îndeplini funcțiile, prin urmare existența statului nu poate fi concepută în absența resurselor financiare aflate la dispoziția sa și utilizate în vederea asigurării funcționării sale. Legitimitatea autorităților publice, a statului, este asigurată și prin legitimitatea dobândirii și utilizării resurselor financiare ce îi permit funcționarea și îndeplinirea funcțiilor care îi atestă existența. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Reviste:
Evaziunea fiscală
România - stat de drept sau stat fiscal?
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Radierea din circulație a unui autovehicul
CCR: Despre o categorie de venituri care, la calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile
CCR: Despre lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Este constituțională plata unui impozit pe profit de 5% aplicat anumitor venituri înregistrate?
Decizia Curții Constituționale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și efectele acesteia
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...