Forțele armate | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică - Administrația publică centrală de specialitate -
ARTICOLUL 118
Forțele armate Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale. În condițiile legii și ale tratatelor internaționale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară și participă la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii.

(2) Structura sistemului național de apărare, pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare, precum și statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și celorlalte componente ale forțelor armate stabilite potrivit legii. Reviste (2)

(4) Organizarea de activități militare sau paramilitare în afara unei autorități statale este interzisă.

(5) Pe teritoriul României pot intra, staționa, desfășura operațiuni sau trece trupe străine numai în condițiile legii sau ale tratatelor internaționale la care România este parte.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul reglementării 
    O analiză a Constituțiilor românești ne permite să identificăm existența unor prevederi care se referă la forțele armate. Astfel, Constituția din 1866 consacră, printre atribuțiile Regelui, și pe aceea de „cap al puterei armatei” (art. 93). Titlul V al acestei Constituții este consacrat expres reglementării puterii armate și conține dispoziții referitoare la apartenența oricărui român la armată, miliție sau garda cetățenească, potrivit legilor speciale. Se instituie anumite garanții pentru militari, cărora „nu li se pot lua gradurile, onorele și pensiunile, decât în baza unei hotărâri judecătorești și în cazurile prevăzute expres de lege”. Este interzis ca o „trupă străină să poată fi admisă în serviciul statului, să ocupe teritoriul României sau să treacă pe el altfel decât în puterea unei anume legi”. Reglementări asemănătoare se regăsesc și în art. 88 și, respectiv, Titlul V al Constituției din 1923. Constituția din 1938 reglementează „despre oștire”, iar în conținutul capitolului se regăsesc aproximativ aceleași principii ca și în cele anterioare, cu deosebirea că au o formulare succintă. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Principalele decizii ale Adunării Constituante 

    Reglementările constituționale cu privire la forțele armate au fost dezbătute intens atât în cadrul Comisiei de redactare a Constituției, împreună cu specialiști în științe militare și reprezentanți ai forțelor armate, cât și în cadrul Adunării Constituante. Lectura stenogramelor ședințelor Adunării Constituante și lectura amendamentelor admise și respinse la proiectul Legii constituționale relevă două mari controverse originare. Pe de o parte, controversa privind raporturile dintre armată și celelalte componente ale forțelor armate și, pe de altă parte, controversa privind subordonarea instituțională a forțelor armate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Reviste:
Dispoziții neconstituționale în Statutul cadrelor militare
Dispoziții neconstituționale în Statutul cadrelor militare
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 34 și ale art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Regulamente militare. Recompense. Sancțiuni disciplinare
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Considerații referitoare la neconstituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Cronica jurisprudenței Curții Constituționale a României pe anul 2018
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...